Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng hướng đến một xã hội học tập
Ngày cập nhật 11/01/2022
Ảnh Internet

Nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các ngành, các cấp và các tầng lớp nhân dân trong việc thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về sự nghiệp đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; xây dựng xã hội học tập, Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành Kế hoạch truyền thông về Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 - 2030”.

Theo đó, Kế hoạch tập trung tuyên truyền về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; nâng cao nhận thức cho người dân và toàn xã hội về học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập trong điều kiện phát triển nền kinh tế số, xã hội số; thực hiện chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức các hoạt động học tập suốt đời nhằm nâng cao năng lực hoạt động của các 2 cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục thường xuyên, các thiết chế văn hóa; tuyên truyền về “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời”, “Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam” hằng năm; tuyên truyền về gương điển hình tiên tiến, cách làm hay, sáng kiến có giá trị trong phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; những gương sáng về tự học, tự học thành tài để lập thân, lập nghiệp tại các địa phương; tuyên truyền vận động, khuyến khích mọi tầng lớp nhân dân xây dựng, duy trì thói quen tự học, ý thức học tập suốt đời phù hợp với điều kiện cụ thể của mỗi cá nhân.

 

Công tác tuyên truyền được thực hiện thông qua việc xây dựng các chuyên mục về xã hội học tập; sản xuất các tin bài, ảnh, phóng sự ký, trực tuyến media; multimedia (Emagazine, Infogaphic) đăng, phát trên báo điện tử; tăng cường các ký sự, phóng sự chuyên đề, các chương trình phỏng vấn, tọa đàm, hình ảnh phản ánh trên các hệ phát thanh, kênh truyền hình; truyền thông thông qua các chương trình phát thanh trên hệ thống cơ sở truyền thanh cấp huyện, đài truyền thanh cấp xã và các phương tiện truyền thông khác tại địa phương; thông tin trên bảng tin công cộng tại nơi đông người, tụ điểm sinh hoạt văn hóa, sinh hoạt cộng đồng của người dân; thông tin trên các bản tin, tài liệu không kinh doanh, các tài liệu tuyên truyền đặt tại điểm bưu điện - văn hóa xã; thông tin trên trang thông tin điện tử; tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền lưu động ở cơ sở; tuyên truyền, vận động thông qua hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở...Bên cạnh đó, Kế hoạch cũng chú trọng đến hoạt động truyền thông thông qua các hội nghị, hội thảo, cuộc thi, tập huấn chuyên đề về xây dựng xã hội học tập cho đội ngũ cán bộ làm công tác thông tin cơ sở.

Kế hoạch truyền thông sẽ được thực hiện trong giai đoạn 2021 - 2030.

Tập tin đính kèm:
Nguyễn Văn Trường - Bộ phận VH -TT
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 1.373.366
Truy cập hiện tại 180