Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ĐẠI HỘI TDTT XÃ LẦN THỨ VI NĂM 2022
Ngày cập nhật 23/03/2022
Ảnh VH-TT

Thực hiện kế hoạch số 133/KH-UBND ngày 25/11/2020 của UBND huyện Quảng Điền tổ chức Đại hội Thể dục thể thao cấp xã và Đại hội Thể dục thể thao cấp huyện lần thứ VII, năm 2021-2022. Ủy ban nhân dân xã Quảng Vinh xây dựng kế hoạch Tổ chức Đại hội Thể dục thể thao lần xã Quảng Vinh thứ VI, năm 2022 cụ thể như sau.

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Đại hội thể dục thể thao xã Quảng Vinh lần thứ VI, năm 2022 là ngày hội thể thao lớn, có ý nghĩa thúc đẩy phát triển sự nghiệp thể dục thể thao, tạo ra không khí vui tươi, phấn khởi trong xã hội hướng đến những ngày kỷ niệm lịch sử trọng đại của quê hương, đất nước. Chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

- Đại hội Thể dục thể thao là dịp để biểu dương lực lượng Thể dục thể thao quần chúng của các thôn trên địa bàn xã hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

- Thông qua Đại hội thể dục thể thao nhằm đánh giá thực chất phong trào thể dục thể thao quần chúng của xã trong những năm qua và để tuyển chọn các vận động viên xuất sắc để thành lập đoàn vận động viên của xã tham gia Đại hội Thể dục thể thao huyện lần thứ VII, năm 2021-2022.

2. Yêu cầu

- Tổ chức Đại hội Thể dục thể thao cấp xã tổ chức mang tính ý nghĩa thiết thực và hiệu quả, tiết kiệm, tránh lãng phí, phát huy tốt công tác xã hội hóa, tạo được sự phấn khởi và sự tham gia sôi nổi của các tầng lớp nhân dân trong Đại hội Thể dục thể thao xã lần thứ VI, năm 2022. Đảm bảo 13/13 thôn trên địa bàn tham gia Đại hội.

- Nêu cao tinh thần đoàn kết, trung thực, cao thượng, giành thành tích cao,  chống mọi biểu hiện tiêu cực, trái với đạo đức và tinh thần thượng võ của dân tộc.

- Tổ chức lễ khai mạc, bế mạc, điều hành các môn thi đấu cần được tiến hành chặt chẽ, nghiêm túc, đúng luật và đúng quy định của Ban tổ chức Đại hội.

- Đại hội Thể dục thể thao là dịp để đẩy mạnh phong trào tập luyện Thể dục thể thao ở địa phương; chương trình Đại hội Thể dục thể thao cần gắn với các ngày lễ lớn của quê hương, đất nước trong năm 2022.

II. NỘI DUNG

1. Thành lập Ban tổ chức

Ban tổ chức Đại hội Thể dục thể thao xã do đồng chí Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch UBND xã làm Trưởng ban, đồng chí Công chức Văn hoá – Xã hội xã làm Phó Trưởng ban thường trực. Uỷ viên gồm các ban, ngành, đơn vị liên quan.

2. Thành phần tham gia

Thành phần tham gia Đại hội Thể dục thể thao xã lần thứ VI, năm 2022  bao gồm các đội tuyển của 13 thôn, trên địa bàn xã.

- Tổ chức Đại hội Thể dục thể thao xã cần chú trọng công tác tổ chức Lễ Khai mạc, Bế mạc chu đáo, đúng thủ tục, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân và vận động viên tham, gia đặc biệt là lực lượng thanh niên, thiếu niên.

3. Các môn thi đấu

Nội dung tổ chức bao gồm các môn thể thao truyền thống, thế mạnh của địa phương, các môn thể thao dân tộc, trò chơi dân gian. Hình thức tổ chức gọn nhẹ, phù hợp với điều kiện ở địa phương. Tuỳ vào điều kiên cụ thể, sẽ tổ chức các môn: Bóng chuyền nam; Điền kinh bao gồm các môn: chạy 100m (nam, nữ), nhảy cao (nam, nữ), nhảy xa (nam, nữ); Kéo dây (nam, nữ); Cờ tướng nam; Cờ vua (nam, nữ).

4. Thời gian tổ chức

Thời gian tổ chức dự kiến từ 16/4/2022 đến 17/4/2022

5. Công tác tuyên truyền

- Công tác tuyên truyền về Đại hội Thể dục thể thao trong đó tập trung đến hoạt động tổ chức Đại hội Thể dục thể thao xã lần thứ VI, năm 2022. Hình thức tuyên truyền bằng Pano, áp phích, băng rôn, khẩu hiệu, tuyên truyền trên hệ thống Đài truyền thanh xã, trang Thông tin điện tử xã.

- Tuyên truyền về lợi ích, vai trò của thể dục thể thao trong việc nâng cao sức khỏe, thể lực, góp phần phát triển toàn diện con người, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong nhân dân, vận động mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao, thiết thực thực hiện cuộc vận động: "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" và phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa".

- Nội dung khẩu hiệu tuyên truyền cho Đại hội Thể dục thể thao các cấp:

+ “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”;

+ “ Khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”;

+ “Đoàn kết - Trung thực - Cao thượng - Tiến bộ”;

+ “Nhanh hơn - Cao hơn - Mạnh hơn” ;

+ Các khẩu hiệu thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.

6. Cơ sở vật chất

- Cần sử dụng cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện có ở cơ sở để tổ chức thực hiện.

- Kinh phí tổ chức Đại hội Thể dục thể thao xã được huy động từ các nguồn: Ngân sách Nhà nước; xã hội hóa, kêu gọi tài trợ của các tổ chức kinh tế - xã hội khác…

7. Tổng kết, khen thưởng

- Căn cứ tình hình thực tế để tổ chức tổng kết rút kinh nghiệm cho các lần Đại hội Thể dục thể thao về sau

- Sau khi kết thúc Đại hội Ban tổ chức Đại hội TDTT xã báo cáo tổng kết bằng văn bản về cho Ban tổ chức Đại hội TDTT huyện.

- Căn cứ vào thành tích đạt được của cá nhân, tập thể để Ban tổ chức xếp hạng khen thưởng. Hình thức khen thưởng là cờ và tặng phẩm.

III. CÔNG TÁC TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Bộ phận Văn hoá – Thông tin xã

Là bộ phận thường trực của Ban tổ chức Đại hộ TDTT xã năm 2022 có nhiệm vụ:

- Tham mưu thành lập Ban tổ chức Đại hội Thể dục thể thao xã lần thứ VI năm 2022.

- Tham mưu Ban tổ chức Đại hội TDTT xã tổ chức triển khai tốt kế hoạch Lễ khia mạc, Bế mạc, Điều lệ các môn thi đấu, tổng kết Đại hội; thành lập đoàn vân động viên tham gia Đại hội Thể dục thể thao cấp huyện..

+ Tham mưu TT. UBND xã về kế hoạch dự trù kinh phí tổ chức Đại hội Thể dục thể thao xã lần thứ VI, năm 2022.

+ Tham mưu xây dựng Kế hoạch, ban hành Điều lệ chung và Điều lệ từng môn; hướng dẫn các thôn, triển khai tổ chức Đại hội Thể dục thể thao xã lần thứ VI, năm 2022.

- Tuyên truyền về Đại hội Thể dục thể thao trong đó tập trung đến hoạt động tổ chức Đại hội Thể dục thể thao xã lần thứ VI, năm 2022.

2. Đối với các thôn, trên địa bàn xã

- Tổ chức thành lập Đoàn vận động viên của thôn, để tham gia Đại hội TDTT xã lần thứ VI, năm 2022.

- Các thôn tổ chức cho vận động viên tập luyện tổ chức các môn trong  khuôn khổ thi đấu của Ban tổ chức Đại hội Thể dục thể thao lần thứ VI năm 2022 đề ra.

- Trưởng đoàn các thôn có trách nhiệm tập hợp các vận động viên của thôn mình tham gia thi đấu và tất cả các vận động viên tham gia các hoạt động trong khuôn khổ của Đại hội Thể dục thể thao mà Ban tổ chức đề ra đúng thời gian quy định.

5. Ban giám hiệu 5 trường học

- Phân công giáo viên tham gia Ban tổ chức và các tiểu ban của Đại hội TDTT xã.

- Huy động giáo viên, nhân viên và học sinh tham gia Lễ khai mạc Đại hội TDTT xã.

6. Trạm y tế xã

- Triển khai thực hiện tốt về việc đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và phòng chống dịch, kiểm tra xử lý các cơ sở sản xuất, kinh doanh chế biến thực phẩm không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân… đồng thời cử cán bộ y tế tham gia làm nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe cho các vận động viên tham gia trong quá trình thi đấu các môn trong chương trình Đại hội Thể dục thể thao.

7. Công an xã, Ban chỉ huy quân sự xã

Xây dựng kế hoạch, bố trí lực lượng tăng cường công tác bảo vệ, kiểm soát, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông tại các địa điểm của các môn thi đấu trước, trong và sau khi tổ chức Đại hội Thể dục thể thao xã lần thứ VI, năm 2022.

8. Các trường Trung học cơ sở, Tiểu học, Mầm Non

 Phối kết hợp với Ban tổ chức để chuẩn bị cơ sở vật chất tham gia các hoạt động liên quan đến Đại hội, tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh, giáo viên làm công tác nghi thức Đại hội, trọng tài tại các nội dung thi đấu của Đại hội.

9. UBMTTQ Việt Nam và các đoàn thể xã

Theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, có kế hoạch phối hợp với Ban tổ chức Đại hội chỉ đạo và vận động nhân dân trên địa bàn xã, tham gia tổ chức thành công Đại hội Thể dục thể thao.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Đại hội Thể dục thể thao xã Quảng Vinh lần thứ VI, năm 2022. UBND xã Quảng Vinh yêu cầu các ban ngành, đoàn thể cấp xã; Thôn trưởng 13 thôn; Thủ trưởng các cơ quan; Đơn vị; Trường học; Trạm Y tế trên địa bàn triển khai thực hiện nghiêm túc./.

Nguyễn Văn Trường - Bộ phận VH -TT
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 694.315
Truy cập hiện tại 18