Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Tập huấn bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý cho đội ngũ nữ viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý
Ngày cập nhật 08/08/2022
Ngày 04/8, Sở Lao động- Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) tổ chức tập huấn bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý cho đội ngũ nữ viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý thuộc các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh.
Báo cáo viên trình bày chuyên đề tại lớp tập huấn
Báo cáo viên trình bày chuyên đề tại lớp tập huấn
 
 

Tại hội nghị tập huấn, Phó Giám đốc Sở LĐTB&XH Phan Minh Nguyệt, đã trình bày chuyên đề về một số kết quả thực hiện các mục tiêu của Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 - 2020 và Kế hoạch triển khai Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh.

Hội nghị tập trung tập huấn các chuyên đề: một số kiến thức, kỹ năng kiểm soát xung đột giới trong môi trường công sở, xã hội và gia đình do giảng viên Nguyễn Thị Lê Huyền đến từ Trường Đại học Luật -  Đại học Huế trình bày; T.S Nguyễn Thị Châu, Hiệu trưởng trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh trình bày chuyên đề một số kỹ năng cần thiết để nữ viên chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ lãnh đạo, quản lý do.

Theo Phó Giám đốc Sở LĐTB&XH Phan Minh Nguyệt, nhận thức của hệ thống chính trị, xã hội, gia đình và bản thân người phụ nữ về vai trò, vị trí của phụ nữ và công tác phụ nữ trong thời kỳ mới đã có sự chuyển biến tích cực và hiệu quả; công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch và bố trí cán bộ nữ, nhất là cán bộ trẻ, cán bộ người dân tộc thiểu số được quan tâm hơn. Bên cạnh đó, nhiều chỉ tiêu của tỉnh đạt và vượt so với chỉ tiêu của Chiến lược quốc gia. Bằng nhiều giải pháp cụ thể, đội ngũ cán bộ nữ trên địa bàn tỉnh ngày càng được nâng cao về chất lượng, phát huy tốt vai trò, năng lực.

Tại hội nghị tập huấn

 

Nguồn: thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 1.111.885
Truy cập hiện tại 983