Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Kế hoạch tái cơ cấu ngành nông nghiệp Xã Quảng Vinh
Ngày cập nhật 05/10/2020

Thực hiện Thông báo số 86/TB-HĐND-ĐGS của Thường trực HĐND huyện Quảng Điền về lịch làm việc của Đoàn giám sát chyên đề về tình hình thực hiện “Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp” trên địa bàn huyện, UBND Xã Quảng Vinh báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Kế hoạch tái cơ cấu ngành nông nghiệp Xã Quảng Vinh.

Cụ thể có trong File đính kèm:

Tập tin đính kèm:
Nguyễn Thị Hạnh
Các tin khác
Xem tin theo ngày