Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ quý III năm 2020 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý IV năm 2020
Ngày cập nhật 08/10/2020

Thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; trong quý III, bên cạnh những thuận lợi cơ bản chúng ta vẫn còn gặp phải một số khó khăn như ảnh hưởng của cơn bão số 5 vừa qua đã làm thiệt hại tài sản của bà con nhân dân trên địa bàn xã khá lớn. Nhưng được sự quan tâm lãnh chỉ đạo trực tiếp của Ủy ban nhân dân huyện, đặc biệt là sự lãnh đạo của Đảng uỷ, HĐND xã, cán bộ và nhân dân toàn xã đã nổ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, phát huy những thuận lợi có được để đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, cũng cố và tăng cường quốc phòng an ninh. Qua rà soát tình hình thực hiện nhiệm vụ quý III và đề ra phương hướng nhiệm vụ quý IV. 

Cụ thể có trong File đính kèm:

Tập tin đính kèm:
Nguyễn Thị Hạnh
Các tin khác
Xem tin theo ngày