Báo cáo CCHC và khảo sát mức độ hài lòng tháng 12 năm 2019
Ngày cập nhật 26/02/2020

Thực hiện chương trình công tác CCHC năm 2019, Uỷ ban nhân dân xã Quảng Vinh xin báo cáo kết quả tình hình triển khai công tác CCHC và kết quả khảo sát mức độ hài lòng tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả hiện đại tháng 12 năm 2019.


 

Tập tin đính kèm:
Xem tin theo ngày