Báo cáo công tác CCHC quý 1 năm 2020
Ngày cập nhật 26/02/2020

Thực hiện Kế hoạch số 133/KH-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân huyện Quảng Điền về triển khai công tác Cải cách hành chính năm 2020 và chương trình công tác Cải cách hành chính năm 2020 của UBND xã, Ủy ban nhân dân xã Quảng Vinh báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính quý I và phương hướng nhiệm vụ quý II năm 2020 cụ thể có trong file đính kèm:

Tập tin đính kèm:
Xem tin theo ngày