Báo cáo Kiểm soát TTHC quý I năm 2020
Ngày cập nhật 18/03/2020

Thực hiện Công văn số 278/UBND ngày 12 tháng 3 năm 2020 của UBND huyện Quảng Điền V/v báo cáo công tác kiểm soát TTHC Quý I năm 2020, UBND xã xin báo cáo số liệu kiểm soát TTHC cụ thể có trong file đính kèm:

Tập tin đính kèm:
Nguyễn Thị Hạnh
Các tin khác
Xem tin theo ngày