Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định 290-QĐ/TW ngày 25/02/2010 của Bộ Chính trị ( khóa X) về Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị
Ngày cập nhật 27/04/2020

Thực hiện Kế hoạch số 66/KH-UBND ngày 16/4/2020 của UBND huyện Quảng Điền về việc Tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định 290-QĐ/TW ngày 25/02/2010 của Bộ Chính trị (khóa X) về Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị.

UBND xã Quảng Vinh ban hành Báo cáo số 138/BC-UBND ngày 20 tháng 4 năm 2020 về kết quả thực hiện  Quyết định 290-QĐ/TW ngày 25/02/2010 của Bộ Chính trị (khóa X) về Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị.

Cụ thể có trong File đính kèm:

 

Tập tin đính kèm:
Nguyễn Trung
Các tin khác
Xem tin theo ngày