Báo cáo Tổng kết Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 của xã Quảng Vinh
Ngày cập nhật 04/05/2020

Thực hiện Kế hoạch số 27/KH-UBND ngày 06 tháng 02 năm 2020 của UBND huyện Quảng Điền về việc tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 của huyện Quảng Điền; Công văn số 141/UBND ngày 14 tháng 02 năm 2020 về việc hướng dẫn tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 – 2020; Nay UBND xã Quảng Vinh báo cáo Tổng kết Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020, định hướng giai đoạn 2021 - 2030 của xã Quảng Vinh.

Cụ thể có trong File đính kèm:

Tập tin đính kèm:
Nguyễn Thị Hạnh
Các tin khác
Xem tin theo ngày