Báo cáo chuyên đề Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 của xã Quảng Vinh
Ngày cập nhật 05/05/2020

Thực hiện công văn 556/UBND ngày 22 tháng 4 năm 2020 của UBND huyện Quảng Điền về việc báo cáo tổng kết chuyên đề “Công tác cải cách thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính”; Ủy ban nhân dân xã Quảng Vinh báo cáo tổng kết chuyên đề “Công tác cải cách thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính”.

Cụ thể có trong File đính kèm:

Tập tin đính kèm:
Nguyễn Thị Hạnh
Các tin khác
Xem tin theo ngày