Báo cáo công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2021
Ngày cập nhật 08/12/2021

Thực hiện kế hoạch triển khai công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2021 tại UBND xã Quảng Vinh. UBND xã báo cáo kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2021.

Theo đó, năm 2021 được sự quan tâm chỉ đạo của UBND huyện, của Ban Thường vụ Đảng uỷ, sự phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể xã nên công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn đã có nhiều chuyển biến và đạt được những kết quả tích cực, góp phần ổn định chính trị - xã hội, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của xã.  

Trên địa bàn xã đơn thư khiếu nại, tố cáo ít phát sinh, chủ yếu phát sinh các vụ việc kiến nghị, phản ánh với nội dung liên quan đến lĩnh vực quản lý đất đai, chính sách xã hội, môi trường… Việc giải quyết kiến nghị, phản ánh đã được quan tâm chỉ đạo giải quyết kịp thời, dứt điểm từ cơ sở nên không để xảy ra điểm nóng, bức xúc trong nhân dân dẫn đến phát sinh khiếu nại, tố cáo.

 Kết quả trong năm 2021, Chủ tịch UBND xã đã thực hiện tiếp công dân định kỳ tại Phòng tiếp công dân 45 buổi và duy trì nghiêm túc chế độ tiếp công dân thường xuyên tại Phòng tiếp công dân của UBND xã. Qua tiếp công dân của UBND xã đã tiếp 52 lượt với 55 công dânSau khi tiếp nhận đơn UBND xã giao trách nhiệm cho các bộ phận tham mưu, đã giải quyết 21 đơn và đang xem xét giải quyết 03 đơn.

Chi tiết có trong File đính kèm

 

Tập tin đính kèm:
Nguyễn Thị Hạnh
Các tin khác
Xem tin theo ngày