Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Báo cáo tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2022 của UBND huyện Quảng Điền
Ngày cập nhật 13/06/2022

Thực hiện Công văn số 188/SNV-CCHC ngày 24/02/2022 của Sở Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện chế độ báo cáo định kỳ CCHC, UBND huyện ban hành báo cáo số: 115/BC-UBND ngày 10/6/2022 về tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2022. 

Chi tiết có trong File đính kèm:

Tập tin đính kèm:
Nguyễn Thị Hạnh
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 767.661
Truy cập hiện tại 495