Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Hội nghị sơ kết công tác CCHC 6 tháng đầu năm 2022
Ngày cập nhật 20/07/2022

Thực hiện Kế hoạch số 556/KH-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân xã Quảng Vinh về triển khai công tác Cải cách hành chính năm 2022. Chiều ngày 14/7/2022, UBND xã Quảng Vinh tiến hành tổ chức Hội nghị sơ kết công tác CCHC 6 tháng đầu năm 2022 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

Đến tham dự HN có Đ/c Trần Văn Hùng: HUV, Bí thư Đảng ủy; Đ/c Lương Nguyễn Thành Tâm: CT.UBND xã; cùng các đ/c trong BTV Đảng ủy, Thường trực HĐND - UBND, UBMT, các đoàn thể xã và các đ/c công chức UBND xã.

                                                                                 (Tại Hội nghị)

Trong 6 tháng đầu năm UBND xã đã ban hành nhiều văn bản về triển khai công tác Cải cách hành chính năm 2022. Nội dung của kế hoạch đảm bảo các nội dung gồm: Cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy; cải cách chế độ công vụ; cải cách tài chính công; xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số.

Kết luận HN, đ/c CT.UBND xã Lương Nguyễn Thành Tâm nhấn mạnh cần tập trung một số nhiệm vụ chủ yếu sau:

1. Tiếp tục triển khai thực hiện theo các văn bản của cấp trên về công tác CCHC. Tiếp tục tổ chức, thực hiện tốt Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; Quyết định số 34/2019/QĐ-UBND ngày 13 tháng 6 năm 2019 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về ban hành Quy định tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại UBND các xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế...

2. Triển khai thực hiện tốt công tác ứng dụng công nghệ thông tin; kiểm soát thủ tục hành chính; cải cách thủ tục hành chính; tiếp tục rà soát, đơn giản hóa và công khai thủ tục hành chính theo đúng quy định. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền công tác cải cách hành chính, nâng cao ý thức trách nhiệm, trình độ, năng lực chuyên môn, thái độ ứng xử cho đội ngũ cán bộ, công chức.

3. Nâng cao chất lượng xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật bảo đảm tính hợp pháp của văn bản quy phạm pháp luật.

4. Phát huy năng lực, nâng cao ý thức trách nhiệm và vai trò của cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND xã. Tiếp tục đầu tư trang thiết bị, phương tiện làm việc hiện đại.

5. Duy trì, triển khai và thực hiện tốt cải cách tài chính công, tiếp tục thực hiện tốt cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP và Nghị định số 43/2006/NĐ-CP.

6. Tăng cường công tác chỉ đạo điều hành, xác định rõ vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đại diện lãnh đạo về chất lượng (QMR) trong việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

7. Triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn xã Quảng Vinh.

 

 

Nguyễn Thị Hạnh
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 878.079
Truy cập hiện tại 572