Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Công bố 01 TTHC chuẩn hóa trong lĩnh vực Quản lý doanh nghiệp
Ngày cập nhật 08/11/2022

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định số 2686/QĐ-UBND ngày 07/11/2022 công bố danh mục 01 TTHC chuẩn hóa trong lĩnh vực Quản lý doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

 

Theo đó, 01 thủ tục hành chính (TTHC) chuẩn hóa trong lĩnh vực Quản lý doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là: Thủ tục Phê duyệt Đề án sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp

- Thời gian giải quyết: Tổng thời gian giải quyết: 55 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ. Thẩm định đề án: Hai mươi (20) ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ thẩm định đề án hợp lệ; Thẩm định Phương án: Không quá 20 ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ Phương án đầy đủ, đúng quy định; Hoàn thiện hồ sơ trình phê duyệt Phương án: trong thời hạn mười (10) ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản thẩm định của Bộ Nông nghiệp và PTNT; Phê duyệt Đề án: trong thời hạn không quá năm (05) ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản phê duyệt Phương án của Thủ tướng Chính phủ

Phí, lệ phí (đồng): Không

-Địa điểm và Cách thức thực hiện TTHC: Nộp trực tiếp hoặc thông qua dịch vụ bưu chính công ích đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thừa Thiên Huế. Số 01 Lê Lai, thành phố Huế. Nộp trực tuyến qua Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính Thừa Thiên Huế hoặc Cổng Dịch vụ công quốc gia.

 
 
 
 
 
 
Nguồn: thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 1.373.195
Truy cập hiện tại 152