Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Công bố 05 thủ tục hành chính mới ban hành; được sửa đổi và bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 27/07/2023

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định số 1639/QĐ-UBND ngày 10/7/2023 Công bố danh mục 02 thủ tục hành chính (TTHC) mới ban hành; 01 danh mục TTHC được sửa đổi và 02 TTHC bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế. Cụ thể như sau:

Danh mục 02 TTHC mới ban hành:

1. Lĩnh vực Hải Quan: Thủ tục xác nhận vật tư, thiết bị là hàng hóa nhập khẩu phục vụ dự án chế tạo thiết bị sản xuất vật liệu xây không nung nhẹ và sản xuất gạch xi măng - cốt liệu công suất từ 10 triệu viên quy tiêu chuẩn/năm trở lên thuộc Nhóm 98.22

- Thời gian giải quyết: 10 ngày

- Phí, lệ phí: không

- Cách thức và địa điểm thực hiện: Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (Số 01 Lê Lai, P. Vĩnh Ninh, TP. Huế). Qua dịch vụ Bưu chính công ích. Qua Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh Thừa Thiên Huế  hoặc Cổng DVC quốc gia

2. Lĩnh vực Giám định tư pháp: Thủ tục Miễn nhiệm và thu hồi thẻ giám định viên tư pháp xây dựng ở địa phương 

 

- Thời gian giải quyết: 10 ngày (Trong đó: Sở Xây dựng 07 ngày và UBND tỉnh 03 ngày)

- Phí, lệ phí: không

- Cách thức và địa điểm thực hiện: Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (Số 01 Lê Lai, P. Vĩnh Ninh, TP. Huế). Qua dịch vụ Bưu chính công ích. Qua Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh Thừa Thiên Huế  hoặc Cổng DVC quốc gia

Danh mục TTHC sửa đổi, bổ sung

1. Lĩnh vực Giám định tư pháp xây dựng: Bổ nhiệm và cấp thẻ giám định viên tư pháp xây dựng ở địa phương 

- Thời gian giải quyết: 20 ngày (Trong đó: Sở Xây dựng 15 ngày và UBND tỉnh 05 ngày)

- Phí, lệ phí: không

- Cách thức và địa điểm thực hiện: Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (Số 01 Lê Lai, P. Vĩnh Ninh, TP. Huế). Qua dịch vụ Bưu chính công ích. Qua Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh Thừa Thiên Huế  hoặc Cổng DVC quốc gia

Danh mục TTHC bị bãi bỏ 

Lĩnh vực Giám định tư pháp xây dựng: Thủ tục Điều chỉnh, thay đổi thông tin cá nhân, tổ chức giám định tư pháp xây dựng đối với cá nhân, tổ chức do UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã tiếp nhận đăng ký, công bố thông tin; Thủ tục Đăng ký công bố thông tin nguời giám định tư pháp xây dựng theo vụ việc, tổ chức giám định tư pháp xây dựng theo vụ việc đối với các cá nhân, tổ chức không thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Xây dựng, văn phòng giám định tư pháp xây dựng trên địa bàn được UBND dân tỉnh cho phép hoạt động 

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký; thay thế TTHC số 49; bãi bỏ 02 TTHC tại mục VI (các TTHC số 50, 51) tại Quyết định số 2780/QĐ-UBND ngày 26 tháng 11 năm 2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố bộ TTHC được chuẩn hoá thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế.

 

Nguồn:thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 2.554.209
Truy cập hiện tại 776