Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Công bố 12 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Quản lý Công sản
Ngày cập nhật 18/08/2023

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định số 1891/QĐ-UBND ngày 10/8/2023 Công bố danh mục 12 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Quản lý Công sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Thừa Thiên Huế.

Theo đó, 12 TTHC bị bãi bỏ trong lĩnh vực Quản lý Công sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Thừa Thiên Huế là: Quyết định mua sắm tài sản công phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị trong trường hợp không phải lập thành dự án đầu tư; Quyết định thuê tài sản phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị; Quyết định chuyển đổi công năng sử dụng tài sản công trong trường hợp không thay đổi đối tượng quản lý, sử dụng tài sản công; Quyết định thu hồi tài sản công trong trường hợp cơ quan nhà nước được giao quản lý, sử dụng tài sản công tự nguyện trả lại tài sản cho Nhà nước; Quyết định thu hồi tài sản công trong trường hợp thu hồi tài sản công theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ và e khoản 1 Điều 41 của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; Quyết định điều chuyển tài sản công; Quyết định bán tài sản công; Quyết định thanh lý tài sản công; Quyết định tiêu huỷ tài sản công; Quyết định xử lý tài sản công trong trường hợp bị mất, bị huỷ hoại; Quyết định xử lý tài sản phục vụ hoạt động của dự án khi dự án kết thúc; Quyết định xử lý tài sản bị hư hỏng, không sử dụng được hoặc không còn nhu cầu sử dụng trong quá trình thực hiện dự án.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Thay thế TTHC số 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14 phần II Lĩnh vực Quản lý Công sản, Mục 1 Danh mục TTHC được chuẩn hoá kèm theo Quyết định số 2661/QĐ-UBND ngày 03 tháng 11 năm 2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về công bố danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực Tài chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Thừa Thiên Huế.

 

Nguồn:thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 1.932.691
Truy cập hiện tại 84