Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Công bố danh mục TTHC sửa đổi, bổ sung, thay thế trong lĩnh vực Dược phẩm, Mỹ phẩm
Ngày cập nhật 14/09/2023
 
 
 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định số 2106/QĐ-UBND ngày 11/9/2023 về việc công bố danh mục thủ tục hành chính (TTHC) sửa đổi, bổ sung, thay thế 03 TTHC trong lĩnh vực Dược phẩm và 02 TTHC trong lĩnh vực Mỹ phẩm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế. Cụ thể như sau:

Lĩnh vực Dược phẩm (03 TTHC)

1. Thủ tục Kê khai lại giá thuốc sản xuất trong nước

- Thời gian giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ

- Phí, lệ phí: Phí thẩm định: 800.000 đồng/hồ sơ.

- Cách thức và địa điểm thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc trực tuyến hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích. Địa điểm: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (Số 01 Lê Lai, P. Vĩnh Ninh, TP. Huế) hoặc nộp trực tuyến trên Cổng dịch vụ công Thừa Thiên Huế (https://dichvucong.thuathienhue.gov.vn) hoặc Cổng Dịch vụ công quốc gia (https://dichvucong.gov.vn).

2. Thủ tục Cấp lại Chứng chỉ hành nghề dược theo hình thức xét hồ sơ (trường hợp bị hư hỏng hoặc bị mất).

 

- Thời gian giải quyết: 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ

- Phí, lệ phí: Phí thẩm định: 500.000 đồng/hồ sơ.

- Cách thức và địa điểm thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc trực tuyến hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích. Địa điểm: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (Số 01 Lê Lai, P. Vĩnh Ninh, TP. Huế) hoặc nộp trực tuyến trên Cổng dịch vụ công Thừa Thiên Huế (https://dichvucong.thuathienhue.gov.vn) hoặc Cổng Dịch vụ công quốc gia (https://dichvucong.gov.vn).

3. Thủ tục Điều chỉnh nội dung Chứng chỉ hành nghề dược theo hình thức xét hồ sơ

 

- Thời gian giải quyết: 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ

- Phí, lệ phí: Phí thẩm định: 500.000 đồng/hồ sơ.

- Cách thức và địa điểm thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc trực tuyến hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích. Địa điểm: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (Số 01 Lê Lai, P. Vĩnh Ninh, TP. Huế) hoặc nộp trực tuyến trên Cổng dịch vụ công Thừa Thiên Huế (https://dichvucong.thuathienhue.gov.vn) hoặc Cổng Dịch vụ công quốc gia (https://dichvucong.gov.vn).

Lĩnh vực Mỹ phẩm (02 TTHC)

1. Thủ tục Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm

- Thời gian giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ

- Phí, lệ phí: Phí thẩm định: Phí thẩm định: 1.600.000 đồng/hồ sơ.

- Cách thức và địa điểm thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc trực tuyến hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích. Địa điểm: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (Số 01 Lê Lai, P. Vĩnh Ninh, TP. Huế) hoặc nộp trực tuyến trên Cổng dịch vụ công Thừa Thiên Huế (https://dichvucong.thuathienhue.gov.vn) hoặc Cổng Dịch vụ công quốc gia (https://dichvucong.gov.vn).

2. Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) đối với mỹ phẩm sản xuất trong nước để xuất khẩu

- Thời gian giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ

- Phí, lệ phí: Phí thẩm định: Phí thẩm định: 500.000 đồng/mặt hàng.

- Cách thức và địa điểm thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc trực tuyến hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích. Địa điểm: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (Số 01 Lê Lai, P. Vĩnh Ninh, TP. Huế) hoặc nộp trực tuyến trên Cổng dịch vụ công Thừa Thiên Huế (https://dichvucong.thuathienhue.gov.vn) hoặc Cổng Dịch vụ công quốc gia (https://dichvucong.gov.vn).

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Bãi bỏ các TTHC số 73, 74, 87 thuộc lĩnh vực Dược phẩm và TTHC số 107, 112 thuộc lĩnh vực Mỹ phẩm được ban hành kèm theo tại Quyết định số  447/QĐ-UBND ngày 14/02/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa lĩnh vực y tế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế/UBND cấp huyện và UBND cấp xã

 

Nguồn:thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 2.946.451
Truy cập hiện tại 854