Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
UBND xã Quảng Vinh công khai tiến độ kết quả giải quyết hồ sơ TTHC và tổng hợp đánh giá mức độ hài lòng tháng 9 năm 2023
Ngày cập nhật 26/09/2023

Căn cứ Kế hoạch số 627/KH-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2022 của UBND xã Quảng Vinh về ban hành Kế hoạch CCHC gắn với Chính quyền số trên địa bàn xã năm 2023.

UBND công khai tiến độ kết quả giải quyết hồ sơ TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông và tổng hợp đánh giá mức độ hài lòng tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả hiện đại tháng 9 năm 2023 (Số liệu từ ngày 25/8/2023 đến 24/9/2023) cụ thể như sau:

1. Về kết quả giải quyết hồ sơ TTHC:

- Đã tiếp nhận: 73 hồ sơ

- Đã giải quyết: 73 hồ sơ

- Đúng hạn: 72 hồ sơ

- Trể hạn: 01 hồ sơ

- Đang xử lý: 00 hồ sơ

2. Đánh giá mức độ hài lòng:

Số phiếu khảo sát:  12 phiếu, trong đó:

- Số hồ sơ đạt 100 điểm: 12 phiếu.

- Số hồ sơ đạt từ 50 đến 90 điểm: 00 phiếu.

 

VP UBND xã
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 2.946.593
Truy cập hiện tại 889