Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
UBND xã Quảng Vinh tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác CCHC năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024.
Ngày cập nhật 11/01/2024

Chiều ngày 11/01/2024, Tại hội trường UBND xã Quảng Vinh; UBND xã Tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác CCHC năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024.

Tham dự Hội nghị có đồng chí: Đồng chí Lê Chí Công: Phó Trưởng phòng Nội vụ huyện; đồng chí Hồ Tịnh Ân: Phó Bí thư, CT.HĐND xã, đồng chí Lương Nguyễn Thành Tâm: Chủ tịch HĐND xã: Chủ trì Hội nghị; đồng chí Đặng Viết Chung: Chủ tịch UBMTTQVN xã; cùng đông đủ các đồng chí cán bộ, công chức, các ban ngành đoàn thể cấp xã.

Hội nghị nghe đồng chí Nguyễn Thị Hạnh: Công chức Văn phòng UBND xã, phụ trách công tác CCHC xã thông qua báo báo tình hình công tác CCHC năm 2023 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2024.

Trong năm 2023, được sự quan tâm chỉ đạo của UBND huyện, của Ban Thường vụ Đảng uỷ, sự phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể xã nên công tác cải cách hành chính tiếp tục có chuyển biến tích cực, đã tạo điều kiện thuận lợi cho người dân giải quyết nhanh chóng các thủ tục trên các lĩnh vực: đất đai, tư pháp, chính sách,...

Ngay từ đầu năm, UBND xã đã triển khai xây dựng các văn bản để thực hiện công tác cải cách hành chính theo đúng nội dung của kế hoạch đảm bảo các nội dung gồm: Cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy; cải cách chế độ công vụ; cải cách tài chính công; xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số. Bên cạnh đó, công tác cải cách TTHC cũng được UBND xã quan tâm, đã chỉ đạo Văn phòng phối hợp với các bộ phận và đơn vị có liên quan tiến hành rà soát danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết; tổ chức thực hiện các hoạt động rà soát, đơn giản hóa các TTHC.

Trong năm 2023, UBND xã đã tiếp nhận và xử lý 1137 hồ sơ, trong đó đã giải quyết trước hạn, đúng hạn 1128/1137 hồ sơ (chiếm tỷ 99,20%) và đã tiếp nhận và giải quyết hồ sơ mức độ 3, mức độ 644 hồ sơ đạt 56,7%. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại đã thực hiện khá nghiêm túc việc khảo sát, lấy ý kiến mức độ hài lòng của người dân đối với việc giải quyết TTHC của cán bộ, công chức.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND xã ghi nhận những kết quả đã đạt được trong năm qua và nhấn mạnh cần tập trung thực hiện một số nội dung quan trọng để đưa công tác CCHC trong năm 2024 đạt kết quả cao hơn, đó là:

1. Xây dựng kế hoạch CCHC năm 2024 kịp thời, theo định hướng của UBND huyện và phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế của địa phương. Tổ chức hội nghị tổng kết công tác CCHC năm 2023; triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Xây dựng kế hoạch nâng cao chỉ số CCHC năm 2024 để khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác CCHC năm 2023.

2. Triển khai thực hiện tốt công tác ứng dụng công nghệ thông tin; kiểm soát thủ tục hành chính; cải cách thủ tục hành chính; tiếp tục rà soát, đơn giản hóa và công khai thủ tục hành chính theo đúng quy định. Kiến nghị điều chỉnh các phần mềm dùng chung đảm bảo hoạt động có hiệu quả. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền công tác cải cách hành chính, nâng cao ý thức trách nhiệm, trình độ, năng lực chuyên môn, thái độ ứng xử cho đội ngũ cán bộ, công chức. Tổ chức thực hiện tốt cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông, giải quyết kịp thời, đúng pháp luật tránh gây phiền hà, sách nhiễu đối với tổ chức, cá nhân. Phấn đấu thực hiện tốt công tác cải cách hành chính nhằm nâng cao chỉ số cải cách hành chính năm sau cao hơn năm trước. Tăng cường công tác tổ chức thực thi pháp luật trong cơ quan, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, minh bạch hóa hoạt động hành chính.

          3. Nâng cao chất lượng xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật bảo đảm tính hợp pháp của văn bản quy phạm pháp luật. Khắc phục những thiếu sót về thể thức văn bản, phát huy dân chủ, tiếp thu ý kiến của nhân dân để nâng cao chất lượng văn bản quy phạm pháp luật. Thường xuyên rà soát các văn bản QPPL do HĐND và UBND ban hành để loại bỏ những quy định không phù hợp, hết thời hạn hiệu lực, tránh chồng chéo và không đúng thẩm quyền.

4. Nâng cao chất lượng hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả hiện đại xã. Đẩy mạnh tuyên truyền, hướng người dân, tổ chức thực hiện giải quyết TTHC trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và thực hiện chứng thực điện tử để góp phần xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số. Đồng thời, hạn chế đến mức thấp nhất các hồ sơ trễ hạn.

5. Phát huy năng lực, nâng cao ý thức trách nhiệm và vai trò của cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND xã. Tiếp tục đầu tư trang thiết bị, phương tiện làm việc hiện đại. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động điều hành, quản lý và giải quyết công việc, đảm bảo giải quyết công việc thông suốt, kịp thời.

6. Duy trì, triển khai và thực hiện tốt cải cách tài chính công, tiếp tục thực hiện tốt cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP và Nghị định số 43/2006/NĐ-CP.

7. Tăng cường công tác chỉ đạo điều hành, xác định rõ vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đại diện lãnh đạo về chất lượng (QMR) trong việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên và đột xuất. Hoàn thiện hệ thống văn bản của cơ quan trong việc chỉ đạo, điều hành.

8. Đổi mới mạnh mẽ lề lối làm việc, phương pháp chỉ đạo điều hành và nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu. Tiếp tục thực hiện tốt việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền các cấp.

9. Nâng cao chất lượng thực hiện cơ chế “Một cửa, một cửa liên thông” trong tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả giải quyết TTHC, tiến tới thực hiện đồng bộ hệ thống tin học hóa trong việc giải quyết công việc của công dân và tổ chức, nâng cao chỉ số cải cách hành chính. Tăng cường trao đổi, xin ý kiến của các cơ quan liên quan, phối hợp giải quyết những tồn tại trong liên thông TTHC. Góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng giải quyết TTHC nói chung và TTHC liên thông nói riêng.

10. Tiếp tục tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động chỉ đạo, điều hành và hoạt động thực thi nhiệm vụ của cán bộ công chức. Phấn đấu nâng cao hơn nữa chỉ số về ứng dụng công nghệ thông tin, tiếp tục triển khai xây dựng, nâng cao hơn nữa chỉ số, mức độ chính quyền điện tử.

 11. Căn cứ kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng của cấp trên để cử cán bộ, công chức tham gia các khoá học nhằm nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, lý luận chính trị, quản lý nhà nước, kỹ năng tin học, tập huấn khai thác và sử dụng có hiệu quả các phần mềm được triển khai.


 

 

Văn phòng UBND xã
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 2.946.478
Truy cập hiện tại 865