Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Công bố 04 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Văn hóa
Ngày cập nhật 02/02/2024
 
 
 
 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định số 320/QĐ-UBND ngày 31/1/2024 công bố danh mục 04 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Văn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Cụ thể như sau:

Thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Văn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện (02 TTHC) là: Thủ tục xét tặng danh hiệu Khu dân cư văn hóa hàng năm ; Thủ tục xét tặng Giấy khen Khu dân cư văn hóa 

Thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Văn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp  xã (02 TTHC) là: Thủ tục xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa hàng năm ; Thủ tục xét tặng Giấy khen Gia đình văn hóa 

 

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Bãi bỏ các TTHC có số thứ tự 3, 4, khoản 1, Phần I của Quyết định số 80/QĐ-UBND ngày 07/01/2023 của UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực văn hóa, thể thao thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyệnBãi bỏ các TTHC có số thứ tự 1, 2, khoản 1, Phần I của Quyết định số 81/QĐ-UBND ngày 07/01/2023 của UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa lĩnh vực văn hóa, thể thao thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã.

 

Nguồn: thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 2.946.333
Truy cập hiện tại 834