Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Công bố 40 TTHC được chuẩn hóa; bị bãi bỏ trong lĩnh vực Đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường
Ngày cập nhật 02/12/2021

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định số 3127/QĐ-UBND ngày 30/11/2021 Công bố Danh mục 38 thủ tục hành chính (TTHC) được chuẩn hóa; 02 TTHC bị bãi bỏ trong lĩnh vực Đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế, cụ thể như sau:

 

1. Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ (02 TTHC): Giao đất, cho thuê đất đối với tổ chức đang sử dụng đất; Điều chỉnh diện tích giao đất, thuê đất.

2. Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa:

STT

Tên TTHC

(Mã số TTHC)

Thời gian giải quyết

(ngày làm việc)

Địa điểm thực hiện

Phí, lệ phí

Mức độ DVC trực tuyến

Cơ quan thực hiện

I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH

 

 

01

Giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

1.004267

60 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- 70 ngày (đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện KT-XH khó khăn); trừ thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai.

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, (Số 01 Lê Lai, thành phố Huế)

Không

2

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh;

- Cơ quan thực hiện: Do Chủ tịch UBND tỉnh giao trách nhiệm cơ quan tham mưu giải quyết.

02

Chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với tổ chức kinh tế nhận chuyển nhượng, nhận góp vốn, thuê quyền sử dụng đất nông nghiệp để thực hiện dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp

1.010200

25 ngàykể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, (Số 01 Lê Lai, thành phố Huế)

Không

2

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh;

- Cơ quan thực hiện: Sở Tài nguyên và MT.

03

Thẩm định phương án sử dụng đất của công ty nông, lâm nghiệp

2.000962

20 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (Số 01 Lê Lai, thành phố Huế)

Không

2

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tài nguyên và MT;

- Cơ quan thực hiện: Sở Tài nguyên và MT

04

Giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với dự án không phải trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt; dự án không phải cấp giấy chứng nhận đầu tư; trường hợp không phải lập dự án đầu tư xây dựng công trình mà người xin giao đất, thuê đất là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao

1.002040

- 20 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- 30 ngày (đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn).

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, (Số 01 Lê Lai, thành phố Huế)

Đất phục vụ mục đích sản xuất kinh doanh: 1.600.000 đồng/hồ sơ.

Đất phục vụ mục đích khác: 1.200.000 đồng/hồ sơ.

 

2

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh;

- Cơ quan thực hiện: Sở Tài nguyên và MT

II

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG

 

 

05

Điều chỉnh quyết định thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của Thủ tướng Chính phủ đã ban hành trước 01/7/2004

1.004688

20 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (Số 01 Lê Lai thành phố Huế)

Không

3

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh;

- Cơ quan thực hiện: Sở Tài nguyên và MT

06

Thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng

1.001007

34 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (Số 01 Lê Lai thành phố Huế)

Không

2

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh;

- Cơ quan thực hiện: Sở Tài nguyên và MT

07

Thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất đối với trường hợp thu hồi đất của tổ chức, cơ sở tôn giáo, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

1.001039

- 20 ngàykể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- 30 ngày (đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn).

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (Số 01 Lê Lai thành phố Huế)

Không

2

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh;

- Cơ quan thực hiện: Sở Tài nguyên và MT

08

Thu hồi đất ở trong khu vực bị ô nhiễm môi trường có nguy cơ đe dọa tính mạng con người; đất ở có nguy cơ sạt lở, sụt lún, bị ảnh hưởng bởi hiện tượng thiên tai khác đe dọa tính mạng con người đối với trường hợp thu hồi đất ở thuộc dự án nhà ở của tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

1.000964

- 20 ngàykể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- 30 ngày (đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn).

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (Số 01 Lê Lai thành phố Huế)

Không

2

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh;

- Cơ quan thực hiện: Sở Tài nguyên và MT

09

Giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với dự án phải trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt hoặc phải cấp giấy chứng nhận đu tư mà người xin giao đất, thuê đất là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp  vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài  chức năng ngoại giao

1.002253

- 20 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- 30 ngày (đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn).

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (Số 01 Lê Lai thành phố Huế)

Đất phục vụ mục đích sản xuất kinh doanh: 1.600.000 đồng/hồ sơ.

Đất phục vụ mục đích khác: 1.200.000 đồng/hồ sơ.

 

2

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh;

- Cơ quan thực hiện: Sở Tài nguyên và MT

10

Thẩm định nhu cầu sử dụng đất; thẩm định điều kiện giao đất, thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, điều kiện cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao

1.003010

15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;

- 25 ngày (đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn).

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (Số 01 Lê Lai thành phố Huế)

Không

2

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tài nguyên và MT;

- Cơ quan thực hiện: Sở Tài nguyên và MT.