Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Báo cáo tổng hợp rà soát, tổng hợp danh mục thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông
Ngày cập nhật 08/12/2021

Thực hiện Công văn số 2180/UBND ngày 01/12/2021 của UBND huyện Quảng Điền về việc rà soát, tổng hợp danh mục thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; UBND xã xin báo cáo theo phụ lục cụ thể có trong File đính kèm

Tập tin đính kèm:
Nguyễn Thị Hạnh
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 2.946.162
Truy cập hiện tại 787