Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Công bố 03 TTHC được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Văn thư - Lưu trữ
Ngày cập nhật 24/12/2021

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định số 3368/QĐ-UBND ngày 23/12/2021 công bố 03 danh mục thủ tục hành chính (TTHC) được sửa đổi, bổ sung thuộc lĩnh vực Văn thư - Lưu trữ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên Huế theo Quyết định số 909/QĐ-BNV ngày 27 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

1. Tên thủ tục hành chính: Thủ tục phục vụ việc sử dụng tài liệu của độc giả tại phòng đọc 

-Thời hạn giải quyết: Thời hạn phê duyệt và cung cấp tài liệu thuộc diện sử dụng rộng rãi chậm nhất là 01 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận Phiếu yêu cầu. Thời hạn phê duyệt và cung cấp tài liệu thuộc diện hạn chế sử dụng, tài liệu đặc biệt quý, hiếm, chậm nhất là 04 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận Phiếu yêu cầu.

-Phí, lệ phí: Thực hiện theo Thông tư số 275/2016/TT-BTC

-Cách thức và Địa điểm thực hiện: Cá nhân, tổ chức thực hiện trực tiếp tại Lưu trữ lịch sử tỉnh

2. Tên thủ tục hành chính: Thủ tục cấp bản sao và chứng thực tài liệu lưu trữ

-Thời hạn giải quyết: Đối với tài liệu thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và Giám đốc Sở Nội vụ, thời gian trả là không quá 15 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận Phiếu đăng ký sử dụng tài liệu. Đối với tài liệu thuộc thẩm quyền của Chi cục trưởng, thời gian không quá 03 ngày làm việc; tùy theo thành phần tài liệu đang bảo quản kể từ ngày tiếp nhận Phiếu đăng ký sử dụng tài liệu.

 

-Phí, lệ phí: Thực hiện theo Thông tư số 275/2016/TT-BTC

-Cách thức và Địa điểm thực hiện: Cá nhân, tổ chức thực hiện trực tiếp tại Lưu trữ lịch sử tỉnh

3. Tên thủ tục hành chính: Thủ tục cấp, cấp lại, bổ sung lĩnh vực hành nghề của chứng chỉ hành nghề lưu trữ 

-Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

 

-Phí, lệ phí: Không

-Cách thức và Địa điểm thực hiện: Cá nhân nộp trực tiếp hoặc trực tuyến qua Cổng dịch vụ công tỉnh hoặc thông qua dịch vụ bưu chính, công ích tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Địa chỉ: Số 01, Lê Lai, thành phố Huế.

thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 1.717.500
Truy cập hiện tại 20