Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
Ngày cập nhật 11/09/2023
UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 286/KH-UBND thực hiện “Đề án Chuyển đổi số (CĐS) và ứng dụng công nghệ thông tin trong triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021– 2025” trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
 
 

Với mục đích, đẩy mạnh CĐS và ứng dụng CNTT nhằm thực hiện hiệu quả Chương trình trên địa bàn tỉnh; nhất là nâng cao chất lượng hoạt động quản lý, chỉ đạo, điều hành, tổng hợp, báo cáo, truyền thông và giám sát, đánh giá Chương trình. Minh bạch hoá, tạo môi trường tiếp cận nhằm tăng cường sự tham gia, giám sát chủ động của người dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN), các tổ chức chính trị - xã hội trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình; góp phần ổn định chính trị, tạo sự đồng thuận xã hội, thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển bền vững vùng DTTS&MN trên địa bàn tỉnh. Từng bước thiết lập, hoàn thiện hệ thống ứng dụng CNTT hỗ trợ đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh tiếp cận các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; các thông tin về y tế, giáo dục, văn hoá, môi trường, khoa học công nghệ, thương mại điện tử, dịch vụ công, an ninh trật tự, phòng chống thiên tai trên địa bàn vùng đồng bào DTTS&MN. Xây dựng, nâng cấp hệ thống cơ sở dữ liệu và nền tảng CNTT phục vụ quản lý nhà nước về công tác dân tộc; từng bước tích hợp, kết nối, chia sẻ dữ liệu, thông tin của tỉnh với các hệ thống thông tin, dữ liệu của Uỷ ban Dân tộc, Bộ, ngành trung ương… nhằm thúc đẩy phát triển nhanh, bền vững đời sống kinh tế - xã hội (KT-XH) vùng đồng bào DTTS&MN tỉnh.

Theo đó, mục tiêu cụ thể đến năm 2025 phấn đấu đạt 100% các cơ quan quản lý, thực hiện Chương trình từ cấp tỉnh đến cấp xã được triển khai hệ thống thông tin phục vụ quản lý, chỉ đạo, điều hành, nâng cao năng lực, truyền thông và giám sát, đánh giá. 100% việc báo cáo định kỳ, báo cáo giám sát, báo cáo tổng hợp, hệ thống chỉ tiêu Chương trình trên địa bàn tỉnh được thực hiện trên môi trường số đồng bộ từ trung ương tới tỉnh, huyện, xã; hướng tới thay thế các báo cáo truyền thống. 100% các cơ quan, tổ chức quản lý, thực hiện Chương trình từ cấp tỉnh đến cấp xã được thông tin tự động về các nội dung, nhiệm vụ và kết quả triển khai. - Phấn đấu 100% các dữ liệu được công bố có khả năng khai thác trên môi trường số (máy tính, điện thoại thông minh...)…

Thời gian thực hiện: Từ năm 2021 – 2025. Phạm vi thực hiện là các sở, ban, ngành, cơ quan quản lý, thực hiện Chương trình ở tỉnh; các huyện, thị xã; xã triển khai thực hiện Chương trình.

Theo đó, sẽ thực hiện những nhiệm vụ chủ yếu như: Tổ chức đào tạo chuyển giao và vận hành Hệ thống thông tin báo cáo phục vụ kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình; Xây dựng trang thông tin thành phần Chương trình; Xây dựng Hệ thống họp trực tuyến; Tổ chức đào tạo chuyển giao và khai thác, đồng bộ dữ liệu từ Bộ cơ sở dữ liệu chuyên gia phục vụ quản lý, chỉ đạo, điều hành và hỗ trợ triển khai các Dự án, Tiểu dự án, nội dung, hoạt động của Chương trình tại các cấp cơ quan quản lý Chương trình trên địa bàn tỉnh; Tổ chức các hoạt động Hội nghị, Hội thảo, Tập huấn.

 

Nguồn:thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 2.539.893
Truy cập hiện tại 258