Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
THÔNG BÁO NIÊM YẾT CÔNG KHAI DANH SÁCH ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC XÁC ĐỊNH, XÁC ĐỊNH LẠI MỨC ĐỘ KHUYẾT TẬT THÁNG 03 NĂM 2021
Ngày cập nhật 23/03/2021

Ngày 19 tháng 03 năm 2021, tại Ủy ban nhân dân xã Quảng Vinh, Hội đồng xác định mức độ khuyết tật đã xác định và xác định lại mức độ khuyết tật cho 05 trường hợp có hộ khẩu thường trú tại địa phương là bà Đặng Thị Mượng, Lai Lâm, dạng khuyết tật Vận Động, mức độ khuyết tật Nặng; Bà Hồ Thị Mỹ Dung, Thanh Cần-Trọng Đức, dạng khuyết tật Thần Kinh-Tâm Thần, mức độ khuyết tật Đặc Biệt Nặng; Trần Thị Hường, Thanh Cần-Trọng Đức, dạng khuyết tật Thần Kinh-Tâm Thần, mức độ khuyết tật Đặc biệt nặng; Văn Đình Chạy, Lai Trung, dạng khuyết tật Vận Động, mức độ khuyết tật nặng; Hoàng Thừa, Cao Xá, dạng khuyết tật vận động, mức độ khuyết tật nặng.

        Để đảm bảo đầy đủ tính pháp lý về việc xác định mức độ khuyết tật cho các trường hợp khuyết tật trên địa bàn xã đúng pháp luật. Nay Ủy ban nhân dân xã Quảng Vinh thông báo cho cán bộ và nhân dân trên địa bàn xã được rõ. Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày đăng thông báo nếu cá nhân, tổ chức nào có ý kiến phản ánh hoặc phát hiện có gì sai sót trong quá trình xác định, xác định lại mức độ khuyết tật ngày 19/03/2021 xin báo về Ủy ban nhân dân xã Quảng Vinh để Ủy ban nhân dân xã tiến hành thẩm tra xác minh hồ sơ theo đúng quy định của pháp luật.

        Thông báo và danh sách đối tượng được xác định mức độ khuyết sẽ được niêm yết công khai tại Bảng Thông báo của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã Quảng Vinh và được đăng tải trên trang thông tin điện tử xã Quảng Vinh.        

Sau 05 ngày kể từ ngày đăng thông báo nếu Ủy ban nhân dân xã không nhận được ý kiến phản ánh về các nội dung nêu trên thì Ủy ban nhân xã Quảng Vinh sẽ lập thủ tục để trình Ủy ban nhân dân huyện Quảng Điền xem xét giải quyết đối với các trường hợp được xác định mức độ nặng và đặc biệt nặng./.

 

Sông Hương
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 2.981.053
Truy cập hiện tại 805