Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND xã khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026
Ngày cập nhật 05/05/2021

Ngày 26/4/2021, Chủ tịch Ủy ban bầu cử xã Quảng Vinh - Hồ Tịnh Ân đã ký ban hành Nghị quyết số 02/NQ-UBBC về việc phân bổ số người ứng cử và số đại biểu được bầu theo từng đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã Quảng Vinh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo đó, xã Quảng Vinh có 08 đơn vị bầu cử và phân bổ số người ứng cử, số đại biểu được bầu theo từng đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã Quảng Vinh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

1. Đơn vị bầu cử số 01: gồm Đội 1, 2, 3 Thôn Phổ Lại và Đội 4, 5 Thôn Phổ Lại

- Tổng số người ứng cử là: 05 người;

- Số đại biểu được bầu:      03 đại biểu.

2. Đơn vị bầu cử số 02: gồm Đội 8, 9 Thôn Sơn Tùng, Chợ Nang và Đội 10 Thôn Sơn Tùng, Thôn Phe Ba, Đội Quảng Lợi

- Tổng số người ứng cử là: 05 người;

- Số đại biểu được bầu:      03 đại biểu.

3. Đơn vị bầu cử số 03: Thôn Đông Lâm

- Tổng số người ứng cử là: 05 người;

- Số đại biểu được bầu:      03 đại biểu.

4. Đơn vị bầu cử số 04: gồm Thôn Lai Trung và Thôn Cao Xá

- Tổng số người ứng cử là: 05 người;

- Số đại biểu được bầu:      03 đại biểu.

5. Đơn vị bầu cử số 05: gồm Thôn Đức Trọng và Thôn Ô Sa

- Tổng số người ứng cử là: 05 người;

- Số đại biểu được bầu:      03 đại biểu.

6. Đơn vị bầu cử số 06: gồm Thôn Đồng Bào, Thôn Cổ Tháp và Thôn Lai Lâm

- Tổng số người ứng cử là: 08 người;

- Số đại biểu được bầu:      05 đại biểu.

7. Đơn vị bầu cử số 07: Thôn Nam Dương

- Tổng số người ứng cử là: 05 người;

- Số đại biểu được bầu:      03 đại biểu.

8. Đơn vị bầu cử số 08: gồm Thôn Thanh Cần - Trọng Đức

- Tổng số người ứng cử là: 05 người;

- Số đại biểu được bầu:      03 đại biểu.

(Có danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã Quảng Vinh khoá XII, nhiệm kỳ 2021-2026 ở 08 đơn vị bầu cử kèm theo).

 

Tập tin đính kèm:
Nguyễn Thị Hạnh
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 2.946.287
Truy cập hiện tại 816