C:\Fportal\QuangDien\quangvinh.thuathienhue.gov.vn\UploadFiles
Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác giảm nghèo
Ngày cập nhật 11/07/2022
Sáng ngày 08/7, Sở Lao động – Thương Binh và Xã hội tổ chức lớp tập huấn triển khai các văn bản, nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác giảm nghèo trên địa bàn tỉnh.
Tại buổi tập huấn
Tại buổi tập huấn
 
 

Buổi tập huấn hướng dẫn một số nội dung thực hiện đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo và hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025; Hướng dẫn các mẫu đề cương như: xây dựng dự án mô hình giảm nghèo hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, xây dựng dự án mô hình giảm nghèo hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng, sản xuất theo nhiệm vụ, sản xuất đặc thù; Đề cương báo cáo kết quả thực hiện dự án giảm nghèo và báo cáo tổng hợp về các dự án giảm nghèo...

Qua buổi tập huấn nhằm cung cấp kỹ năng và kiến thức cho cán bộ làm công tác giảm nghèo ở cơ sở, thực hiện tốt Kế hoạch số 223/KH-UBND ngày 13/6/2022 của UBND tỉnh về việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2022 trên địa bàn tỉnh. Hướng đến mục tiêu giảm nghèo đa chiều, bao trùm, bền vững; hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo mới; hỗ trợ người nghèo vượt lên mức sống tối thiểu, tiếp cận đầy đủ các dịch vụ xã hội cơ bản, nâng cao chất lượng cuộc sống. Ưu tiên giảm nghèo các xã có lộ trình phấn đấu xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo hộ có thành viên là người có công cách mạng; chú trọng công tác đào tạo nghề gắn với việc làm bền vững, huy động nguồn lực hỗ trợ nhà ở và tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản cho người nghèo.

 
 
 
 
 
 
Nguồn: thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 1.373.461
Truy cập hiện tại 201