Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Thông báo tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Quảng Thái năm 2022
Ngày cập nhật 11/07/2022
 

UBND huyện Thông báo tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Quảng Thái năm 2022, cụ thể như sau:

 

 

I. CHỈ TIÊU, ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ TUYỂN DỤNG

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 01 chỉ tiêu thuộc chức danh Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Quảng Thái

2. Điều kiện đăng ký dự tuyển

2.1. Điều kiện

Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam, nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển công chức cấp xã:

- Là công dân có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;

- Độ tuổi: Đủ 18 tuổi trở lên;

- Có đơn dự tuyển; có lý lịch rõ ràng;

- Trình độ văn hóa: Tốt nghiệp trung học phổ thông;

- Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của chức danh dự tuyển và đảm bảo đúng quy định theo Thông tư số 13/2019/TT-BNV ngày 06/11/2019 của Bộ Nội vụ;

- Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

- Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ;

2.2. Tiểu chuẩn cụ thể

- Trình độ chuyên môn: Có bằng tốt nghiệp trình độ Trung cấp chuyên nghiệp ngành quân sự cơ sở trở lên;

- Có năng lực tham mưu cho cấp ủy, Ủy ban nhân dân cấp xã ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác quốc phòng, công tác dân quân tự vệ, giáo dục quốc phòng - an ninh và phòng thủ dân sự; xây dựng nền quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân trên địa bàn cấp xã;

- Tham mưu có hiệu quả cho cấp ủy, chính quyền cấp xã trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chế độ, chính sách đối với lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên, chính sách hậu phương quân đội.

- Xây dựng và tổ chức thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ công tác quốc phòng, quân sự ở cấp xã.

- Có khả năng phối hợp với các đơn vị Quân đội nhân dân, Công an nhân dân và lực lượng khác trên địa bàn tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân và thực hiện một số nhiệm vụ phòng thủ dân sự; giữ gìn an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân, tài sản của Nhà nước.

2.3. Đối tượng và điểm ưu tiên trong xét tuyển

a) Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B;

b) Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động;

c) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ.

2.4. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển

- Không cư trú tại Việt Nam;

- Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích, đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc đưa vào cơ sở khám chữa bệnh, cơ sở giáo dục; bị dị dạng, dị tật; nói lắp, nói ngọng;

- Trường hợp nếu được tuyển dụng nhưng phát hiện người đăng ký dự tuyển vi phạm các điều kiện trên sẽ bị hủy bỏ quyết định tuyển dụng.

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM NỘP PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VÀ LỆ PHÍ XÉT TUYỂN

1. Thời gian nộp phiếu đăng ký dự tuyển

- Thời gian nộp phiếu đăng ký dự tuyển: 30 ngày kể từ ngày thông báo tuyển dụng công khai trên phương tiện thông tin đại chúng, từ ngày 29/6/2022 đến 17 giờ  ngày 28/7/2022, trong giờ hành chính. Mỗi thí sinh nộp 01 phiếu đăng ký dự tuyển, 01 tấm ảnh 4 x 6 cm và 02 bì thư (dán tem ghi rõ địa chỉ của thí sinh dự tuyển).

- Thí sinh đăng ký dự tuyển công chức nộp trực tiếp Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu quy định) tại địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển.

2. Địa điểm nhận phiếu đăng ký dự tuyển

Nộp trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công huyện Quảng Điền (số 1 đường Trần Quang Nợ, Tổ dân phố Khuông Phò, thị trấn Sịa, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế).

3. Lệ phí xét tuyển:  UBND huyện sẽ có thông báo cụ thể và tiến hành thu lệ phí xét tuyển sau khi kết thúc thời gian thu nhận hồ sơ.

IV. HÌNH THỨC, NỘI DUNG TUYN DỤNG

1. Hình thức tuyển dụng: Bằng hình thức xét tuyển.

2. Nội dung tuyển dụng

Xét tuyển theo các điều kiện đăng ký dự tuyển, chế độ ưu tiên theo quy định của pháp luật và các nội dung quy định tại khoản 2.1, 2.2 và 2.3, mục II của Kế hoạch này ban hành kèm Quyết định số 1638/QĐ-UBND ngày 29/6/2022 của Chủ tịch UBND huyện về việc tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Quảng Thái năm 2022.

Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển công chức Chỉ huy trưởng Quân sự không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.

(Nội dung cụ thể tại Quyết định số 1638/QĐ-UBND ngày 29/6/2022 của UBND huyện về việc ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Quảng Thái năm 2022; Thông báo số 81/TB-UBND ngày 29/6/2022 của UBND huyện về tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Quảng Thái năm 2022 kèm theo)./.

 

Nguồn: quangdien.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 2.279.298
Truy cập hiện tại 92