C:\Fportal\QuangDien\quangvinh.thuathienhue.gov.vn\UploadFiles
Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
UBND xã Quảng Vinh công khai tiến độ kết quả giải quyết hồ sơ TTHC và tổng hợp đánh giá mức độ hài lòng tháng 07 năm 2022
Ngày cập nhật 27/07/2022

Căn cứ Kế hoạch số 556/KH-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2021 của UBND xã Quảng Vinh về ban hành Kế hoạch CCHC năm 2022.

UBND công khai tiến độ kết quả giải quyết hồ sơ TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông và tổng hợp đánh giá mức độ hài lòng tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả hiện đại tháng 07 năm 2022 cụ thể như sau:

1. Về kết quả giải quyết hồ sơ TTHC:

- Đã tiếp nhận: 126hồ sơ

- Đã giải quyết: 126 hồ sơ

- Đúng hạn: 126 hồ sơ

- Trể hạn: 00 hồ sơ

2. Đánh giá mức độ hài lòng:

Số phiếu khảo sát:  119 phiếu, trong đó:

- Số hồ sơ đạt 100 điểm: 119 phiếu.

- Số hồ sơ đạt từ 50 đến 90 điểm: 00 phiếu.

 

Nguồn: thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 1.373.174
Truy cập hiện tại 149