Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Lịch tiếp công dân định kỳ tại các xã, thị trấn của Chủ tịch UBND huyện năm 2023
Ngày cập nhật 06/01/2023

Ngày 30/12/2022, UBND huyện ban hành Thông báo số: 226/TB-UBND về Lịch tiếp công dân định kỳ tại các xã, thị trấn của Chủ tịch UBND huyện năm 2023

Theo đó lịch tiếp công dân tại các xã như sau:

STT

Đơn vị

Thời gian

Người tiếp

Địa điểm

01

Xã Quảng Phước

Ngày 12/01/2023

Ông Lê Ngọc Bảo

Chủ tịch UBND huyện

Tại trụ sở UBND các xã, thị trấn

02

Thị trấn Sịa

Ngày 16/02/2023

03

Xã Quảng Thái

Ngày 16/3/2023

04

Xã Quảng Thành

Ngày 13/4/2023

05

Xã Quảng An

Ngày 18/5/2023

06

Xã Quảng Công

Ngày 15/6/2023

07

Xã Quảng Ngạn

Ngày 13/7/2023

08

Xã Quảng Lợi

Ngày 17/8/2023

09

Xã Quảng Vinh

Ngày 14/9/2023

10

Xã Quảng Phú

Ngày 12/10/2023

11

Xã Quảng Thọ

Ngày 16/11/2023

12

Xã Quảng Phước

Ngày 14/12/2023


Chi tiết cụ thể có trong File đính kèm:

 

Tập tin đính kèm:
Văn Phòng UBND xã
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 1.932.855
Truy cập hiện tại 122