Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Tăng cường đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc và trong chuỗi cung ứng
Ngày cập nhật 11/04/2024
Nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành các quy định về ATVSLĐ cho người lao động
Nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành các quy định về ATVSLĐ cho người lao động
(CTTĐT) - Đó là chủ đề Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn tỉnh năm 2024. Thời gian tổ chức Tháng hành động được diễn ra từ ngày 01/5 đến ngày 31/5/2024.
 

Theo đó, sở Lao động - Thương binh và Xã hội - Cơ quan thường trực Hội đồng An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) tỉnh đã có văn bản đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế phối hợp chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức triển khai các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động ATVSLĐ năm 2024.

Cụ thể, đối với các sở, ban, ngành, cơ quan liên quan căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ để hướng dẫn, chỉ đạo các đơn vị, doanh nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý tổ chức tốt các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng công nhân năm 2024.  Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về chủ đề và các nội dung của Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng công nhân năm 2024. Treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền tại trụ sở cơ quan trong thời gian diễn ra Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng công nhân.

Đối với UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế và các cấp Công đoàn trên địa bàn căn cứ vào tình hình thực tế tại địa phương để chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc triển khai các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ, tạo đợt cao điểm về tuyên truyền, nâng cao ý thức, nhận thức của người sử dụng lao động, người lao động về thực hiện công tác ATVSLĐ. Chỉ đạo phòng Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan đẩy mạnh các hoạt động kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật về ATVSLĐ, tập trung vào các khu, cụm công nghiệp, làng nghề và các cơ sở sản xuất kinh doanh có nguy cơ cao về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, sự cố cháy, nổ.  Thăm hỏi, động viên, tặng quà các nạn nhân và gia đình nạn nhân bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp có hoàn cảnh khó khăn, nhất là người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động...

Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh rà soát, xây dựng và triển khai chương trình hành động cụ thể về ATVSLĐ năm 2024 và các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ của đơn vị theo hướng dẫn của các Sở, ban, ngành, địa phương.

Tăng cường tuyên truyền, phổ biến Luật ATVSLĐ nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành các quy định về ATVSLĐ cho người lao động. Thời gian tuyên truyền tập trung từ ngày 25/4 đến ngày 31/5/2024.

Tăng cường tự kiểm tra, đánh giá, kiểm soát các yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc; xây dựng, triển khai các biện pháp giảm thiểu rủi ro về ATVSLĐ; phòng ngừa TNLĐ, BNN và cải thiện điều kiện lao động tại nơi làm việc; tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ về ATVSLĐ cho người lao động; hướng dẫn người lao động nhận diện, đánh giá và tham gia đánh giá nguy cơ, rủi ro về ATVSLĐ.

 

Nguồn:thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 2.946.574
Truy cập hiện tại 882