Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Kế hoạch Công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021
Ngày cập nhật 25/02/2021

Thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018; Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng; Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 28/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; Kế hoạch số 11/KH-UBND ngày 13/01/2021 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021; Kế hoạch số 26/KH-UBND ngày 28 /01/2021 của UBND huyện Quảng Điền về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021.

Uỷ ban nhân dân xã Quảng Vinh ban hành Kế hoạch số 53/KH-UBND ngày 05/2/2021 về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021.

Cụ thể có trong File đính kèm:

Tập tin đính kèm:
Nguyễn Thị Hạnh
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 2.946.263
Truy cập hiện tại 811