Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Năm 2025: Tỷ lệ cá nhân, tổ chức sử dụng phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt qua các kênh thanh toán điện tử đạt 50%
Ngày cập nhật 26/04/2022

Ngày 21/4/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 164/KH-UBND triển khai Đề án thúc đẩy hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2022 – 2025 nhằm tạo sự chuyển biến tích cực về thanh toán không dùng tiền mặt (TTKDTM) trên địa bàn tỉnh với mức tăng trưởng cao, gắn với thích ứng, linh hoạt trong phòng chống dịch bệnh Covid-19 đưa việc sử dụng các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt trong xã hội thành thói quen của người dân ở khu vực đô thị và từng bước phát triển ở khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa; giảm chi phí xã hội liên quan đến tiền mặt. Đồng thời, ứng dụng mạnh mẽ thành tựu của cách mạng công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0) để nâng cấp, phát triển cơ sở hạ tầng thanh toán, dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt, đáp ứng nhu cầu thanh toán một cách thuận tiện, hiệu quả của tổ chức, cá nhân…

Mục tiêu đến năm 2025, phấn đấu áp dụng các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh trong các dịch vụ phổ biến như: Thanh toán hóa đơn tiền điện, nước, dịch vụ vệ sinh môi trường, …; sử dụng vé điện tử tại các điểm tham quan, du lịch; Khuyến khích 100% công chức, viên chức và người lao động thanh toán không dùng tiền mặt qua nền tảng Hue-S và các nền tảng công nghệ khác. Số doanh nghiệp thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn ở mức từ 70-80% trở lên trong tổng số doanh nghiệp thanh toán qua hệ thống ngân hàng. Tốc độ tăng trưởng bình quân về số lượng và giá trị giao dịch TTKDTM đạt 20-25%/năm; giao dịch qua kênh điện thoại di động tăng trưởng bình quân 50-80%/năm về số lượng và 80-100%/năm về giá trị giao dịch; giao dịch qua kênh Internet tăng trưởng bình quân 35-40%/năm về số lượng và giá trị giao dịch. Tỷ lệ cá nhân, tổ chức sử dụng phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt qua các kênh thanh toán điện tử đạt 50%. Từ 90 - 100% các trường đại học, cao đẳng chấp nhận thanh toán học phí bằng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt; từ 80 - 90% các trường trung học phổ thông và trung học cơ sở; 60 - 70% trường tiểu học trên địa bàn triển khai thanh toán học phí bằng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt;...

Theo đó, Kế hoạch triển khai các giải pháp thực hiện đối với 06 nhiệm vụ chính sau: Áp dụng hành lang pháp lý các cơ chế, chính sáchNâng cấp, phát triển hạ tầng thanh toán hiện đại, hoạt động an toàn, hiệu quả và có khả năng kết nối, tích hợp với các hệ thống khácPhát triển các dịch vụ thanh toán hiện đại, ứng dụng thành tựu của cách mạng công nghiệp lần thứ tưĐẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt trong khu vực dịch vụ côngTăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát, đảm bảo an ninh, an toàn hoạt động thanh toán nhằm tạo niềm tin cho khách hàng khi sử dụng sản phẩmTăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, đào tạo, tập huấn hướng dẫn và bảo vệ người tiêu dùng trong thanh toán không dùng tiền mặt.

 
 
 
Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Kế hoạch triển khai Đề án thúc đẩy hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2022 – 2025 ()
 
 
Nguồn: thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 694.364
Truy cập hiện tại 20