Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Kế hoạch thực hiện Chiến lược Ngoại giao văn hoá đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh
Ngày cập nhật 29/04/2022

Ngày 28/4/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Kế hoạch số 173/KH-UBND thực hiện Chiến lược Ngoại giao văn hóa đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế (sau đây gọi tắt là Kế hoạch) nhằm thúc đẩy và làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ, lòng tin giữa tỉnh Thừa Thiên Huế với các quốc gia, vùng lãnh thổ, các tổ chức khu vực và quốc tế, các địa phương nước ngoài. Đặt mục tiêu đến năm 2030, tổ chức các hoạt động ngoại giao văn hóa có quy mô lớn, các hoạt động trong khuôn khổ Ngày Văn hóa Huế tại các địa phương nước ngoài có quan hệ hợp tác, kết nghĩa. - Hội nhập một cách chủ động, sâu rộng trong các lĩnh vực về văn hóa tại các tổ chức, diễn đàn khu vực và quốc tế; góp phần thực hiện vai trò thành viên trong việc định hình và phát huy bản sắc của Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN; hỗ trợ các sở, ban, ngành, địa phương, người dân, doanh nghiệp hội nhập quốc tế, góp phần nâng cao dân trí, giúp người dân, doanh nghiệp tiếp cận nhanh với tri thức mới của nhân loại, nâng cao chất lượng lao động và chất lượng thụ hưởng. Quảng bá các giá trị văn hóa, hình ảnh đất nước, con người Việt Nam nói chung và Thừa Thiên Huế nói riêng, trong đó chú trọng việc lan tỏa các giá trị, tư tưởng, quan điểm nhân sinh quan, thế giới quan tiến bộ và cao đẹp của dân tộc Việt Nam, đặc biệt là thông qua hình ảnh, giá trị tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các danh nhân được UNESCO vinh danh; quan tâm phát triển ngành công nghiệp văn hóa, mở rộng thị trường cho hàng hóa, sản phẩm, dịch vụ của Thừa Thiên Huế; xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành địa chỉ hấp dẫn về giao lưu văn hóa quốc tế…

Để đạt những mục tiêu trên, Kế hoạch triển khai các giải pháp đột phá đối với các nội dung: tăng cường tham mưu chính sách, duy trì, củng cố và thúc đẩy mở rộng hợp tác quốc tế nhằm đẩy mạnh công tác ngoại giao văn hóa; Tăng cường cơ chế phối hợp, thực hiện; Tăng cường nguồn lực; Gắn kết ngoại giao văn hóa với ngoại giao chính trị, ngoại giao kinh tế; Gắn kết ngoại giao văn hóa với địa phương, người dân, doanh nghiệp và người Huế ở nước ngoài; Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền.

Theo đó, các biện pháp cụ thể tập trung vào việc góp phần thúc đẩy quan hệ, hợp tác, xây dựng lòng tin với các vùng, địa phương nước ngoài, tổ chức khu vực và quốc tế; Hội nhập sâu, rộng trong các lĩnh vực về văn hóa tại các tổ chức, diễn đàn khu vực và quốc tế; Quảng bá các giá trị văn hóa, hình ảnh đất nước, con người Thừa Thiên Huế; Vận động, đa dạng hóa và bảo tồn, phát huy các di sản thế giới tại tỉnh; Tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại…

Nguồn: thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 694.323
Truy cập hiện tại 20