Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Những chính sách có hiệu lực từ tháng 07/2022
Ngày cập nhật 06/07/2022
Tháng 7 này, lnhiều chính sách pháp luật mới sẽ chính thức được đưa vào áp dụng như tăng lương tối thiểu vùng; cấp hộ chiếu gắn chip; thay đổi quy chế tuyển sinh đại học; xóa bỏ hóa đơn giấy; điều chỉnh lại mức thu của hàng loạt phí, lệ phí; dừng hỗ trợ mức đóng vào quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; bỏ chứng chỉ ngoại ngữ, tin học với công chức kế toán, thuế, hải quan… hứa hẹn sẽ cải thiện nhiều mặt của đời sống xã hội.
Lãnh đạo tỉnh và các đại biểu kích hoạt hệ thống hoá đơn điện tử tại điểm cầu Thừa Thiên Huế (ảnh minh họa)
Lãnh đạo tỉnh và các đại biểu kích hoạt hệ thống hoá đơn điện tử tại điểm cầu Thừa Thiên Huế (ảnh minh họa)
 
 

 

#

Tên văn bản

Ngày

NGHỊ ĐỊNH

1

Nghị định 38/2022/NĐ-CP của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động

BH: 12/06/2022

HL: 01/07/2022

2

 

Nghị định 123/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ

BH: 19/10/2020

HL: 01/07/2022

3

 

Nghị định 20/2022/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 119/2015/NĐ-CP ngày 13/11/2015 của Chính phủ quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng

BH: 10/03/2022

HL: 01/07/2022

 

4

 

Nghị định 33/2022/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Pháp lệnh Quản lý thị trường

BH: 27/05/2022

HL: 15/07/2022

5

 

Nghị định 35/2022/NĐ-CP của Chính phủ quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế

BH: 28/05/2022

HL: 15/07/2022

6

 

Nghị định 37/2022/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu; quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia; trên các vùng biển, đảo và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

BH: 06/06/2022

HL: 22/07/2022

QUYẾT ĐỊNH

1

 

Quyết định 568/QĐ-TCT của Tổng cục Thuế về việc ban hành Quy trình quản lý tem điện tử rượu và tem điện tử thuốc lá sản xuất để tiêu thụ trong nước

BH: 25/04/2022

HL: 01/07/2022

2

 

Quyết định 24/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc quy định tiêu chí bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai đối với công trình, nhà ở thuộc quyền sở hữu của hộ gia đình cá nhân trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

BH: 07/06/2022

HL: 01/07/2022

 

3

 

Quyết định 748/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực hàng không thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông Vận tải

BH: 14/06/2022

HL: 15/07/2022

 

THÔNG TƯ

1

 

Thông tư 10/2022/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 29/2018/TT-BGTVT ngày 14/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quy định về việc kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông đường sắt

BH: 23/06/2022

HL: 01/07/2022

 

2

 

Thông tư 45/2020/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hàm lượng thủy ngân trong đèn huỳnh quang

BH: 21/12/2020

HL: 01/07/2022

3

 

Thông tư 07/2021/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ truy nhập Internet trên mạng viễn thông di động mặt đất 5G”

BH: 31/08/2021

HL: 01/07/2022

 

4

 

Thông tư 78/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quản lý thuế ngày 13/6/2019, Nghị định 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ

BH: 17/09/2021

HL: 01/07/2022

 

5

 

Thông tư 09/2021/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị ra đa hoạt động trong dải tần 76 GHz đến 77 GHz dùng cho phương tiện vận tải mặt đất"

BH: 20/10/2021

HL: 01/07/2022

 

6

 

Thông tư 09/2021/TT-BCT của Bộ Công Thương ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn sản phẩm vật liệu nổ công nghiệp - thuốc nổ TNP1

BH: 27/10/2021

HL: 01/07/2022

7

 

Thông tư 11/2021/TT-BCT của Bộ Công Thương ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn sản phẩm vật liệu nổ công nghiệp - mìn phá đá quá cỡ

BH: 27/10/2021

HL: 01/07/2022

8

 

Thông tư 10/2021/TT-BCT của Bộ Công Thương ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn sản phẩm vật liệu nổ công nghiệp - thuốc nổ nhũ tương rời bao gói

BH: 27/10/2021

HL: 01/07/2022

 

9

 

Thông tư 12/2021/TT-BCT của Bộ Công Thương ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn sản phẩm vật liệu nổ công nghiệp - thuốc nổ không có TNT dùng cho lộ thiên

BH: 27/10/2021

HL: 01/07/2022

 

10

 

Thông tư 10/2021/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị vô tuyến cự ly ngắn dải tần 40GHz đến 246 GHz

BH: 28/10/2021

HL: 01/07/2022

 

11

 

Thông tư 13/2021/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu an toàn điện cho thiết bị đầu cuối kết nối mạng viễn thông và công nghệ thông tin"

BH: 29/10/2021

HL: 01/07/2022

 

12

 

Thông tư 14/2021/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ của mạng cáp phân phối tín hiệu truyền hình, âm thanh và các dịch vụ tương tác"

BH: 29/10/2021

HL: 01/07/2022

 

13

 

Thông tư 16/2021/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đối với khởi động từ phòng nổ sử dụng trong mỏ hầm lò

BH: 29/10/2021

HL: 01/07/2022

 

14

 

Thông tư 15/2021/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đối với áptômát phòng nổ sử dụng trong mỏ hầm lò

BH: 29/10/2021

HL: 01/07/2022

15

 

Thông tư 23/2021/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc bãi bỏ một số quy định tại Thông tư 18/2010/TT-BTTTT ngày 30/7/2010 và Thông tư 29/2011/TT-BTTTT ngày 26/10/2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về viễn thông

BH: 13/12/2021

HL: 01/07/2022

 

16

 

Thông tư 111/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính về hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thuế nội địa

BH: 14/12/2021

HL: 01/07/2022

17

 

Thông tư 28/2021/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị đầu cuối mạng thông tin di động 5G lai ghép - Phần truy nhập vô tuyến"

BH: 31/12/2021

HL: 01/07/2022

 

18

 

Thông tư 25/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán

BH: 28/04/2022

HL: 01/07/2022

19

 

Thông tư 27/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc bãi bỏ Quyết định 59/2007/QĐ-BTC ngày 11/7/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã

BH: 11/05/2022

HL: 01/07/2022

 

20

 

Thông tư 2/2022/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông

BH: 16/05/2022

HL: 01/07/2022

 

21

 

Thông tư 07/2022/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc quy định công tác tư vấn nghề nghiệp, việc làm và hỗ trợ khởi nghiệp trong các cơ sở giáo dục

BH: 23/05/2022

HL: 08/07/2022

 

22

 

Thông tư 28/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc bãi bỏ Thông tư liên tịch 129/2014/TTLT-BTC-BNV ngày 05/9/2014 của Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ quy định việc quản lý, sử dụng, quyết toán kinh phí ngân sách Nhà nước bảo đảm thực hiện Đề án "Sưu tầm tài liệu lưu trữ quý, hiếm của Việt Nam và về Việt Nam"

BH: 17/05/2022

HL: 10/07/2022

 

23

 

Thông tư 09/2022/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn một số nội dung thực hiện đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo và hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025

BH: 25/05/2022

HL: 11/07/2022

 

24

 

Thông tư 01/2022/TT-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc quy định quy trình giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030; giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025

BH: 26/05/2022

HL: 15/07/2022

 

25

 

Thông tư 06/2022/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 36/2015/TT-BGTVT ngày 24/7/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải về quản lý giá dịch vụ vận chuyển hàng không nội địa và giá dịch vụ chuyên ngành hàng không

BH: 27/05/2022

HL: 15/07/2022

 

26

 

Thông tư 10/2022/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025

BH: 31/05/2022

HL: 15/07/2022

 

27

 

Thông tư 06/2022/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật các dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước trong lĩnh vực thông tin, thống kê, thư viện khoa học và công nghệ

BH: 31/05/2022

HL: 15/07/2022

28

 

Thông tư 04/2022/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc quy định Định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước về duy trì, bảo quản và sử dụng hệ thống chuẩn đo lường quốc gia; xây dựng quy trình kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường

BH: 31/05/2022

HL: 15/07/2022

 

29

 

Thông tư 07/2022/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định Định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước về tư vấn xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính Nhà nước

BH: 31/05/2022

HL: 15/07/2022

 

30

 

Thông tư 10/2022/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung một số Thông tư quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN

BH: 01/06/2022

HL: 16/07/2022

 

31

 

Thông tư 04/2022/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định kỹ thuật kiểm tra, kiểm soát, đánh giá chất lượng tài liệu khí tượng trên cao, ra đa thời tiết, ô-dôn và bức xạ cực tím

BH: 03/06/2022

HL: 18/07/2022

32

 

Thông tư 29/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ

BH: 03/06/2022

HL: 18/07/2022

 

33

 

Thông tư 30/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn cơ chế tài chính thực hiện Đề án Nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục đại học đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019 - 2030

BH: 03/06/2022

HL: 20/07/2022

 

34

 

Thông tư 01/2022/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 07/2014/TT-BVHTTDL ngày 23/7/2014 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định hồ sơ, các mẫu văn bản thực hiện giám định tư pháp; áp dụng quy chuẩn chuyên môn cho hoạt động giám định tư pháp trong lĩnh vực văn hóa; điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện giám định của văn phòng giám định tư pháp về dị vật, cổ vật, quyền tác giả, quyền liên quan

BH: 31/05/2022

HL: 20/07/2022

 

35

 

Thông tư 08/2022/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về quy định một số định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước về ứng phó và xử lý sự cố bức xạ, sự cố hạt nhân; đo liều chiếu xạ cá nhân; kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị ghi đo bức xạ

BH: 06/06/2022

HL: 22/07/2022

 

36

 

Thông tư 09/2022/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về quy định Danh mục thống kê ngành đào tạo của giáo dục đại học

BH: 06/06/2022

HL: 22/07/2022

37

 

Thông tư 08/2022/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non

BH: 06/06/2022

HL: 22/07/2022

38

 

Thông tư 35/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ là tài sản cố định

BH: 16/06/2022

HL: 30/07/2022

NGHỊ QUYẾT

1

 

Nghị quyết 05/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc quy định chính sách hỗ trợ đối với học sinh, giáo viên Trường Trung học phổ thông Chuyên; học sinh tham gia đội tuyển, giáo viên của tỉnh Thái Nguyên và chuyên gia tham gia bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi các môn văn hóa, khoa học kĩ thuật cấp quốc gia, khu vực quốc tế hoặc quốc tế

BH: 16/06/2022

HL: 01/07/2022

 

2

 

Nghị quyết 10/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc quy định nội dung, mức chi phục vụ hoạt động của Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

BH: 16/06/2022

HL: 01/07/2022

 

3

 

Nghị quyết 08/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc quy định mức thưởng đối với vận động viên tại các giải thể thao, Đại hội Thể dục thể thao của tỉnh Thái Nguyên

BH: 16/06/2022

HL: 01/07/2022

 

4

 

Nghị quyết 06/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc quy định nội dung, mức chi cho công tác tập huấn, bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục để thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa mới giáo dục phổ thông trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập thuộc tỉnh Thái Nguyên quản lý; công tác chuẩn bị, tổ chức và tham dự các kỳ thi, cuộc thi, hội thi áp dụng đối với giáo dục mầm non, phổ thông trên địa bàn tỉnh; Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông của tỉnh Thái Nguyên

BH: 16/06/2022

HL: 01/07/2022

 

5

 

Nghị quyết 510/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập thị trấn Phương Sơn thuộc huyện Lục Nam và thị trấn Bắc Lý thuộc huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang

BH: 12/05/2022

HL: 01/07/2022

 

6

 

Nghị quyết 03/2022/NQ-HĐND của Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp và một số chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách, một số đối tượng khác công tác ở xã, phường, thị trấn; ở thôn, buôn, bon, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

BH: 05/05/2022

HL: 01/07/2022

 

 
 
 
 
 
Nguồn: thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 2.279.492
Truy cập hiện tại 127