Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Kế hoạch thực hiện công tác Phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2022
Ngày cập nhật 06/07/2022

Ngày 30/6/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Kế hoạch số 232/KH-UBND thực hiện công tác Phổ cập giáo dục, xóa mù chữ (PCGD, XMC) năm 2022 nhằm tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng PCGD, XMC; củng cố vững chắc kết quả phổ cập đối với những đơn vị đã đạt chuẩn, nâng cao mức độ đạt chuẩn, đồng thời nâng cao chất lượng các điều kiện bảo đảm PCGD, XMC làm nền tảng vững chắc, đẩy mạnh phong trào “Xây dựng xã hội học tập” theo Kế hoạch số 336/KH-UBND ngày 27/10/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030”.

Mục tiêu cụ thể đối với PCGD mầm non cho trẻ em 5 tuổi, phấn đấu đạt những chỉ tiêu sau: duy trì 100% xã, phường, thị trấn đạt chuẩn PCGD mầm non cho trẻ em 5 tuổi; huy động 99,8% tỷ lệ trẻ 5 tuổi đến trường; 100% tỷ lệ trẻ học 2 buổi trên ngày; 99,6% tỷ lệ trẻ 5 tuổi hoàn thành chương trình mầm non; 87,0% tỷ lệ trẻ 3-5 tuổi ra lớp…

Đối với PCGD cấp tiểu học, phấn đấu duy trì 100% xã, phường, thị trấn đạt chuẩn PCGD cấp tiểu học mức độ 3; 100% trẻ 6 tuổi vào lớp 1; 98.0% tỷ lệ trẻ 11 tuổi hoàn thành chương trình Tiểu học. 99.5% tỷ lệ trẻ 11-14 tuổi hoàn thành chương trình Tiểu học. Trong đó, 100% trẻ 14 tuổi hoàn thành chương trình Tiểu học:.

Đối với PCGD cấp trung học cơ sở, duy trì 100% xã, phường, thị trấn đạt chuẩn PCGD cấp trung học cơ sở mức độ 2, trong đó có ít nhất 70,0% tỷ lệ xã, phường, thị trấn đạt chuẩn PCGD cấp trung học cơ sở mức độ 3. Phấn đấu 99,0% tỷ lệ học sinh 11 tuổi vào lớp 6; 96,0% tỷ lệ thanh, thiếu niên từ 15-18 tuổi tốt nghiệp chương trình Trung học cơ sở

Để đạt được những chỉ tiêu nói trên, Kế hoạch đã triển khai một số nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu đối với việc Tăng cường công tác chỉ đạo, tuyên truyền, nâng cao nhận thức và trách nhiệm về công tác PCGD, XMC; Nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, tiếp tục củng cố vững chắc và phát triển kết quả PCGD, XMC đã đạt được; Tăng cường các điều kiện bảo đảm cho thực hiện PCGD, XMC; Thực hiện tốt công tác quản lý, kiểm tra công nhận kết quả PCGD, XMC; Đẩy mạnh công tác xã hội hóa để thực hiện nhiệm vụ PCGD, XMC.

 
 
 
 
 
 
Nguồn: thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 1.932.506
Truy cập hiện tại 59