Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Công bố Danh mục TTHC mới ban hành và bãi bỏ trong LV Phòng, chốngTNXH thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội/UBNDcấp huyện/UBND cấp xã
Ngày cập nhật 11/07/2022

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định số 1603/QĐ-UBND phê duyệt công bố Danh mục thủ tục hành chính (TTHC) mới ban hành và bãi bỏ trong lĩnh vực Phòng, chống tệ nạn xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội/Uỷ ban nhân dân cấp huyện/Uỷ ban nhân dân cấp xã. Cụ thể như sau:

Danh mục 03 TTHC mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

1. Thủ tục Cấp giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy tự nguyện

-Thời gian giải quyết: 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

-Phí, lệ phí: không

2. Thủ tục Cấp lại giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy tự nguyện 

 

-Thời gian giải quyết: 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

-Phí, lệ phí: không

3. Thủ tục Dừng hoạt động cai nghiện ma túy tự nguyện 

 

-Thời gian giải quyết: 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

-Phí, lệ phí: không

 

03 TTHC nêu trên được thực hiện bằng cách nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (Số 01 Lê Lai, thành phố Huế)Hoặc nộp trực tuyến qua Cổng dịch vụ quốc gia, Cổng dịch vụ công tỉnh.

 

Danh mục 03 TTHC mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Uỷ ban nhân dân cấp huyện;

1. Thủ tục Công bố tổ chức, cá nhân đủ điều kiện cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng

-Thời gian giải quyết: 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

-Phí, lệ phí: không

2. Thủ tục Công bố lại tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng 

 

-Thời gian giải quyết: 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

-Phí, lệ phí: không

3. Thủ tục Công bố cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện, cơ sở cai nghiện ma túy công lập đủ điều kiện cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng 

 

-Thời gian giải quyết: 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

-Phí, lệ phí: không

03 TTHC nêu trên được thực hiện bằng cách n

ộp hồ sơ trực tiếp

hoặc qua

dịch vụ bưu chính công ích

tại

Trung tâm hành chính

cấp huyện 

Hoặc nộp trực tuyến qua Cổng dịch vụ quốc gia, Cổng dịch vụ công tỉnh.

 

Danh mục 01 TTHC mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Uỷ ban nhân dân cấp xã.

1. Thủ tục Đăng ký cai nghiện ma túy tự nguyện 

-Thời gian giải quyết: 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (tại UBND cấp xã nơi cư trú)

-Phí, lệ phí: không

Danh mục TTHC bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết UBND cấp tỉnh: Nghỉ chịu tang của học viên tại trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội 

Danh mục TTHC bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết UBND cấp huyệnHoãn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai tại trung tâm quản lý sau cai nghiện; Miễn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai tại trung tâm quản lý sau cai nghiện

Danh mục TTHC bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết UBND cấp xã: Quyết định cai nghiện ma túy tự nguyện tại cộng đồng.

Nguồn: thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 1.111.870
Truy cập hiện tại 979