Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Truyền thông nâng cao nhận thức, kiến thức của người dân về công tác phòng, chống HIV/AIDS
Ngày cập nhật 05/09/2022

Nhằm tăng cường các hoạt động truyền thông phòng, chống HIV/AIDS, hướng đến mục tiêu kết thúc đại dịch AIDS tại Việt Nam vào năm 2030, ngày 29/8/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Kế hoạch số 317/KH-UBND triển khai công tác truyền thông phòng, chống HIV/AIDS giai đoạn 2022-2025 nhằm nâng cao nhận thức, kiến thức của người dân về công tác phòng, chống HIV/AIDS, góp phần thực hiện chiến lược Quốc gia chấm dứt dịch bệnh AIDS tại Việt Nam vào năm 2030, khống chế tỉ lệ nhiễm HIV trong cộng đồng dưới 0,1%, giảm tối đa tác động của HIV/AIDS đến sự phát triển kinh tế - xã hội.

Mục tiêu cụ thể, phấn đấu đến cuối năm 2025 đạt 80% người dân trong độ tuổi 15-24 tuổi có hiểu biết đầy đủ về HIV/AIDS. 80% người dân trong độ tuổi 15-49 tuổi không kỳ thị, phân biệt đối xử với người nhiễm HIV.

Để đạt những mục tiêu nói trên, kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ như: Tăng cường truyền thông vận động nhằm tạo được sự đồng thuận, ủng hộ và tham gia của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, chính quyền các cấp, các tổ chức chính trị - xã hội, các ban, ngành liên quan trong việc xây dựng, phổ biến và thực thi chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống HIV/AIDS. Đa dạng hóa các hình thức và đổi mới phương thức thực hiện hoạt động truyền thông thay đổi hành vi phòng, chống HIV/AIDS. Lồng ghép các hoạt động truyền thông phòng, chống HIV/AIDS bao gồm dự phòng và điều trị HIV/AIDS giúp nâng cao nhận thức cộng đồng, chống kỳ thị phân biệt đối xử với người nhiễm HIV/AIDS, thay đổi hành vi nguy cơ cao ở nhóm người có hành vi nguy cơ cao; quảng bá các dịch vụ phòng, chống HIV/AIDS, thúc đẩy mọi người chủ động phòng, chống HIV/AIDS. Đồng thời, giới thiệu, quảng bá những phát minhsáng kiến cũng như các thành tựu trong công tác phòngchống HIV/AIDS đến nhân dân toàn tỉnh, tạo niềm tin của nhân dân, của Đảng và Nhà nước đối với sự nghiệp phòngchống HIV/AIDS. Nâng cao kiến thức và kỹ năng truyền thông cho đội ngũ những người làm truyền thông phòng, chống HIV/AIDS. Sử dụng tất cả các lực lượng cộng tác viên các ban ngành, đơn vị tham gia truyền thông phòng, chống HIV/AIDS trong đó lấy lực lượng cán bộ y tế nói chung và y tế thôn bản làm nòng cốt trong triển khai các hoạt động truyền thông phòng, chống HIV/AIDS;…

 

 

Nguồn: thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 1.112.048
Truy cập hiện tại 1.012