Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
5 tỷ đồng hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2023
Ngày cập nhật 07/03/2023

Trên cơ sở tình hình phát triển doanh nghiệp thực tế tại địa phương, ngày 3/3/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 71/KH-UBND “Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2023” với mục tiêu phấn đấu 100% doanh nghiệp nhỏ và vừa đáp ứng điều kiện nhận được ưu đãi theo Kế hoạch này, phù hợp với quy định của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26/8/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Theo đó, với kinh phí hỗ trợ 5 tỷ đồng, Kế hoạch sẽ triển khai thực hiện các nội dung trọng tâm sau: Chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo (Hỗ trợ đào tạo trực tiếp về khởi sự kinh doanh và quản trị doanh nghiệp); Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ (gồm Hỗ trợ chi phí cho doanh nghiệp thuê, mua các giải pháp chuyển đổi số để tự động hóa, nâng cao hiệu quả quy trình kinh doanh, quy trình quản trị, quy trình sản xuất, quy trình công nghệ và Hỗ trợ đăng ký và duy trì tài khoản trên sàn TMĐT); Chi sự nghiệp kinh tế (Hỗ trợ tư vấn về nhân sự, tài chính, sản xuất, bán hàng, thị trường, quản trị nội bộ và các nội dung khác liên quan tới hoạt động sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp).

 
 
 
Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Kế hoạch số 71/KH-UBND “Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2023” ()
2 Phụ lục đính kèm Kế hoạch số 71/KH-UBND “Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2023” ()

 

Nguồn:thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 1.932.848
Truy cập hiện tại 118