Tìm kiếm tin tức
Giới thiệu >> Lãnh đạo đơn vị
Phó chủ tịch UBND xã  SĐT liên hệ: 0941779009 email: ntrung.quangvinh@thuathienhue.gov.vn
Phó chủ tịch UBND xã Quảng Vinh SĐT liên hệ: 0968292272 email: tthanh.quangvinh@thuathienhue.gov.vn
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ QUẢNG VINH SĐT liên hệ: 0987071099 email: lnttam.quangvinh@thuathienhue.gov.vn
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 1.932.795
Truy cập hiện tại 98