Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Hội Khuyến học Việt Nam đẩy mạnh tuyên truyền khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập
Ngày cập nhật 11/01/2022
Ảnh Internet

Để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, Hội Khuyến học Việt Nam sẽ tăng cường đẩy mạnh và đổi mới công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức phù hợp với từng đối tượng nhằm nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của công tác khuyến học, khuyến tài, học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập.

Trong thời gian tới, Hội Khuyến học Việt Nam tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa các phương thức tuyên truyền để chuyển tải 8 nội dung trọng tâm Kết luận số 49-KL/TW, ngày 10/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 11-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Cụ thể: Một là, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước; Hai là, đẩy mạnh và đổi mới công tác tuyên truyền; Ba là, phát huy vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội nghề nghiệp và tổ chức xã hội; Bốn là, phát triển tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động và đa dạng các mô hình học tập; chú trọng đào tạo từ xa; Năm là, tiếp tục xóa mù chữ cho người lớn, thực hiện chế độ đào tạo, bồi dưỡng bắt buộc đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; Sáu là, đổi mới cơ chế tài chính, đẩy mạnh xã hội hóa công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng công dân học tập, đơn vị học tập và tỉnh, thành phố học tập; Bảy là, tăng cường hợp tác quốc tế; Tám là, tổ chức thực hiện.

Cùng với đó, Hội Khuyến học Việt Nam tích cực phối hợp với các lực lượng xã hội, các cơ quan truyền thông để tuyên truyền, vận động toàn dân tham gia tích cực hơn nữa vào công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập nhằm nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài;

Phối hợp với các tổ chức xã hội, cơ quan đoàn thể kịp thời biểu dương gương sáng tự học, tự học thành tài để lập thân, lập nghiệp, phát triển sản xuất, kinh doanh, nâng cao năng suất lao động và chất lượng, hiệu quả công việc, góp phần phát triển bền vững gia đình, xã hội, xây dựng đời sống văn hóa mới; Tuyên dương và nhân rộng các mô hình hay, phong trào hoạt động tốt về công tác này.

Tăng cường phối hợp thực hiện lồng ghép một số chuyên đề về công tác khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập trong chương trình giáo dục chính trị tại các cơ sở giáo dục và đào tạo, trung tâm bồi dưỡng chính trị.

Vừa qua, Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam đã tổ chức Hội thảo "Công dân học tập trong điều kiện bình thường mới" nhằm bổ sung ý kiến, tìm các phương pháp mới trong việc thực hiện nhiệm vụ Đảng, Nhà nước qua 2 Đề án "Công dân học tập" và "Mô hình gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị học tập" vào năm 2022.

Trước mắt, Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam sẽ nghiên cứu, xin phép để ra mắt Tạp chí điện tử của Hội Khuyến học Việt Nam. Sự ra đời của Tạp chí điện tử sẽ giúp Hội chủ động làm tốt hơn công tác tuyên truyền cho các nội dung hoạt động của Hội để lan tỏa tinh thần khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trong toàn xã hội.

Được biết, nhân dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, Hội Khuyến học Việt Nam sẽ ký kết Chương trình phối hợp tuyên truyền với Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam giai đoạn 2021-2025; tổ chức tọa đàm và một số hoạt động khác…/.

Bộ phận VH - TT - Theo Hội Khuyến học Việt Nam
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 1.373.365
Truy cập hiện tại 180