Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Công bố danh mục TTHC được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ trong lĩnh vực bảo trợ xã hội
Ngày cập nhật 18/03/2024
 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định số 600/QĐ-UBND ngày 11/3/2024 Công bố danh mục 02 thủ tục hành chính (TTHC) được sửa đổi, bổ sung và 02 TTHC bị bãi bỏ trong lĩnh vực Bảo trợ xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Danh mục TTHC cấp xã được sửa đổi, bổ sung:

1. Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật

-Thời gian giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ

-Phí, lệ phí: không

-Cách thức và địa điểm thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã. Nộp trực tuyến qua Cổng dịch vụ công tỉnh hoặc Cổng dịch vụ công quốc gia.

2. Cấp đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật

 

-Thời gian giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ

-Phí, lệ phí: không

-Cách thức và địa điểm thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã. Nộp trực tuyến qua Cổng dịch vụ công tỉnh hoặc Cổng dịch vụ công quốc gia.

Danh mục TTHC cấp tỉnh bị bãi bỏ: Tiếp nhận đối tượng là người chưa thành niên không có nơi cư trú ổn định bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn vào Trung tâm Bảo trợ trẻ em thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Đưa đối tượng ra khỏi Trung tâm bảo trợ trẻ em thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Thay thế TTHC có số thứ tự 1 ở mục II của Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 1026/QĐ-UBND ngày 27/4/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vựcBảo trợ xã hội thực hiện theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện và UBND cấp xã. Thay thế TTHC có số thứ tự 2 phần I. của Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 1292/QĐ-UBND ngày 29/5/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Bãi bỏ TTHC có số thứ tự 99, 100 ở mục X của Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 2995/QĐ-UBND ngày 24/12/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về công bố danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế.

 

Nguồn:thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 2.946.493
Truy cập hiện tại 864