Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Ban hành Bộ chỉ số đánh giá, xếp hạng Chuyển đổi số các cấp của tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 11/04/2024
Tại tuần lễ Chuyển đổi số năm 2023 (Ảnh minh họa)
Tại tuần lễ Chuyển đổi số năm 2023 (Ảnh minh họa)
(CTTĐT) - UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 931/QĐ-UBND ngày 04 tháng 04 năm 2024 về Ban hành Bộ chỉ số đánh giá, xếp hạng Chuyển đổi số các cấp của tỉnh Thừa Thiên Huế.
 
 

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 2263/QĐ-UBND ngày 27 tháng 9 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bộ chỉ số đánh giá, xếp hạng chuyển đổi số các cấp của tỉnh Thừa Thiên Huế”.

Với mục tiêu việc xây dựng Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số của tỉnh Thừa Thiên Huế (Sau đây gọi tắt trong tiếng Việt là Bộ chỉ số chuyển đổi số của tỉnh, viết tắt trong tiếng Anh là Hue DTI) nhằm theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện chuyển đổi số hằng năm của các đơn vị cấp tỉnh, cấp huyện. Giúp UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo chuyển đổi số của tỉnh, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị kịp thời nắm tình hình để chỉ đạo, đôn đốc, thúc đẩy quá trình chuyển đổi số tại cơ quan, đơn vị, địa phương.

Qua đó, yêu cầu bám sát nội dung chương trình chuyển đổi số của tỉnh và Chương trình Chuyển đổi số Quốc gia. Đảm bảo tính khả thi, phù hợp với đặc điểm, điều kiện thực tế của tỉnh và đánh giá thực chất, khách quan kết quả triển khai chuyển đổi số hàng năm của các cơ quan, đơn vị. Có tính nhất quán về chu kỳ đánh giá và dữ liệu, số liệu để phục vụ đánh giá; Tăng cường thu thập dữ liệu sẵn có từ các nền tảng do cơ quan nhà nước quản lý để phục vụ đánh giá; Có tính mở và được cập nhật, phát triển phù hợp với thực tiễn; Hình thành được hệ thống theo dõi, đánh giá đồng bộ, thống nhất, cập nhật liên tục về kết quả triển khai chuyển đổi số của các Sở ban ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh. Sử dụng hệ thống phần mềm hỗ trợ thu thập và tính toán DTI để phục vụ cho việc tính toán, cập nhật DTI (sau đây gọi tắt là ứng dụng); Đáp ứng tính thực tiễn, khả thi trong áp dụng, triển khai.

 

Nguồn:thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 2.946.440
Truy cập hiện tại 851