Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Ấn định số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã Quảng Vinh nhiệm kỳ 2021-2026
Ngày cập nhật 05/03/2021

Ngày 03/3/2021, Ủy ban bầu cử xã Quảng Vinh ban hành Nghị quyết số 01/NQ-UBBC về việc ấn định số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã Quảng Vinh nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo đó, Ủy ban bầu cử xã Quảng Vinh ấn định sổ đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã Quảng Vinh nhiệm kỳ 2021-2026, như sau:

Số đơn vị bầu cử là 08, số lượng đại biểu được bầu là 26 đại biểu.

Danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử là:

1. Đơn vị bầu cử số 01: Thôn Phổ Lại.

 Số đại biểu Hội đồng nhân dân xã được bầu: 03 đại biểu (ba).

2. Đơn vị bầu cử số 02: gồm Thôn Sơn Tùng, Thôn Phe Ba.

Số đại biểu Hội đồng nhân dân xã được bầu:        03 đại biểu (ba).

3. Đơn vị bầu cử số 03: Thôn Đông Lâm.

Số đại biểu Hội đồng nhân dân xã được bầu: 03 đại biểu (ba).

4. Đơn vị bầu cử số 04: gồm Thôn Lai Trung và Thôn Cao Xá.

 Số đại biểu Hội đồng nhân dân xã được bầu: 03 đại biểu (ba).

5. Đơn vị bầu cử số 05: gồm Thôn Đức Trọng và Thôn Ô Sa.

Số đại biểu Hội đồng nhân dân xã được bầu: 03 đại biểu (ba).

6. Đơn vị bầu cử số 06: gồm Thôn Đồng Bào, Thôn Cổ Tháp, Thôn Lai Lâm và Trại giống Nam Vinh.

Số đại biểu Hội đồng nhân dân xã được bầu: 05 đại biểu (năm).

7. Đơn vị bầu cử số 07: Thôn Nam Dương.

Số đại biểu Hội đồng nhân dân xã được bầu: 03 đại biểu (ba).

8. Đơn vị bầu cử số 08: Thôn Thanh Cần - Trọng Đức.

Số đại biểu Hội đồng nhân dân xã được bầu: 03 đại biểu (ba).

 

 

Nguyễn Thị Hạnh
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 1.932.700
Truy cập hiện tại 85