Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Kế hoạch thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập” năm 2024 tại tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 03/05/2024

Ngày 02/5/2024, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 182/KH-UBND thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập” năm 2024 tại tỉnh Thừa Thiên Huế nhằm tiếp tục thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về xây dựng xã hội học tập, học suốt đời, học tập thường xuyên. Đồng thời, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của mỗi công dân đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, học tập suốt đời và tiếp tục triển khai các mô hình học tập trong điều kiện nền kinh tế số, xã hội số; duy trì và nâng cao chất lượng việc thực hiện các mô hình học tập; vận động toàn dân tích cực tham gia công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

Theo đó, hướng đến các mục tiêu như: Xóa mù chữ và phổ cập giáo dục. Phấn đấu 50% số người trong độ tuổi lao động được trang bị năng lực công nghệ thông tin; 60% số người trong độ tuổi lao động được trang bị kỹ năng sống; khoảng 23% dân số từ 15 tuổi trở lên được đào tạo trình độ chuyên môn kỹ thuật; trong đó, 12% dân số có trình độ đại học trở lên. Về hiệu quả hoạt động của các cơ sở giáo dục, phấn đấu 70% các trường đại học, cao đẳng có triển khai đại học số và xây dựng học liệu số. 60% các cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và các cơ sở giáo dục khác triển khai hoạt động quản lý, giảng dạy và học tập trên môi trường số. 80% các trung tâm học tập cộng đồng ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, tổ chức hoạt động giáo dục. Đối với nội dung xây dựng các mô hình học tập trong xã hội, phấn đấu đạt 35% công dân đạt danh hiệu công dân học tập theo tiêu chí do cơ quan có thẩm quyền ban hành; 33% các địa phương được công nhận danh hiệu huyện/thị xã/thành phố học tập theo tiêu chí do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

Kế hoạch triển khai một số  nhiệm vụ sau: Tăng cường tuyên truyền, phổ biến nội dung các văn bản của các cấp liên quan đến công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, sự quản lý của các cấp chính quyền.  Triển khai phong trào thi đua khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Tiếp tục củng cố, phát triển Hội Khuyến học các cấp. Đẩy mạnh phong trào xây dựng các mô hình học tập theo hướng thiết thực, hiệu quả, nhằm từng bước hình thành môi trường học tập cho toàn xã hội. Huy động sự đóng góp của các tổ chức, cá nhân và toàn xã hội trong quá trình thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập” tại địa phương. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát.

 
 
 
 

 

 

Nguồn:thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 2.946.633
Truy cập hiện tại 899