Báo cáo Cải cách hành chính tháng 3 năm 2020
Ngày cập nhật 31/03/2020

Thực hiện chương trình công tác CCHC năm 2020, Uỷ ban nhân dân xã Quảng Vinh xin báo cáo kết quả tình hình triển khai công tác CCHC và kết quả khảo sát mức độ hài lòng tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả hiện đại tháng 3 năm 2020, cụ thể có trong File đính kèm:

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày